Pensioen

De meeste werkgevers bieden een pensioenregeling aan. Werknemers kunnen via deze regeling fiscaal gunstig sparen voor hun oude dag. Ze hoeven over de pensioenpremie namelijk geen loonbelasting/premie volksverzekeringen te betalen. Een pensioenregeling is niet wettelijk verplicht. Voor sommige bedrijfstakken geldt echter wel een verplichte deelname aan een pensioenfonds. Als uw organisatie onder een cao valt, kan het aanbieden van een pensioenregeling verplicht zijn.

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Waarom is pensioen belangrijk?
Pensioen krijgt niet altijd de aandacht die het verdient, want pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, waarmee u zich kunt onderscheiden. Bovendien heeft u veel verplichtingen op het gebied van pensioen. Verdiep u bijvoorbeeld eens in de verschillende soorten pensioenregelingen.

Wat moet u als werkgever weten over het  nieuwe pensioen?
In juni 2019 heeft het kabinet met de werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord bereikt over een toekomstbestendig nieuw pensioenstelsel. Het kabinet wil het wetsvoorstel begin 2021 indienen bij de Tweede Kamer, zodat het per 2022 kan ingaan. Als dit lukt, gaan de nieuwe regels uiterlijk per 1 januari 2026 gelden voor alle pensioenregelingen. Het akkoord verplicht werkgevers tot een transitieplan. Volg deze pagina voor alle ontwikkelingen!

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Verschillende keuzemogelijkheden op pensioeningangsdatum op een rij

Pensioen via de werkgever 5 minuten | 22-02-2021

Het is niet de bedoeling, maar een werknemer die bijna pensioengerechtigd is, zou er wel eens stress van kunnen krijgen. Al die keuzes die g...

Pensioenopbouw voor uw achterban bij aanvullend geboorteverlof

Pensioen via de werkgever 5 minuten | 09-02-2021

Werknemers hebben sinds 1 januari 2019 recht op het ‘gewone’ geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week als hun partner bevalt....

Pas uw pensioenovereenkomsten aan

Pensioenakkoord 5 minuten | 15-01-2021

In het conceptvoorstel Wet toekomst pensioenen, dat het kabinet een tijdje geleden ter internetconsultatie heeft aangeboden, is onder andere...

Infographics

Keuze voor eerder uittreden en pensioengeld

Pensioenakkoord Publicatiedatum 16-11-2020

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over nieuwe regels voor keuzemogelijkheden voor eerder uittreden en de besteding van pensioengeld.

Verschillende pensioenregelingen

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 13-08-2019

De meeste werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Wettelijk is dit niet verplicht, maar er kan binnen een bedrijfstak wel een verplichting gelden voor...

Langzamere stijging AOW-leeftijd

AOW Publicatiedatum 13-08-2019

Eén van de maatregelen uit het pensioenakkoord is dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd vertraagd wordt. Hierdoor gaat de AOW-leeftijd pas in 2024 naar...

Vraag en antwoord

Waar moeten we op letten bij fiscaal gunstig verlofsparen?
Met ingang van 1 januari 2021 is het maximum voor het fiscaal gunstig verlofsparen verruimd van 50 naar 100 weken. Dit is voor werkgevers en werknemers interessant in het kader van duurzame inzetbaarheid.  Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen De Wet bedrag ineens, RVU en... Lees het hele antwoord