Pensioen

De meeste werkgevers bieden een pensioenregeling aan. Werknemers kunnen via deze regeling fiscaal gunstig sparen voor hun oude dag. Ze hoeven over de pensioenpremie namelijk geen loonbelasting/premie volksverzekeringen te betalen. Een pensioenregeling is niet wettelijk verplicht. Voor sommige bedrijfstakken geldt echter wel een verplichte deelname aan een pensioenfonds. Als uw organisatie onder een cao valt, kan het aanbieden van een pensioenregeling verplicht zijn.

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Waarom is pensioen belangrijk?
Pensioen krijgt niet altijd de aandacht die het verdient, want pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, waarmee u zich kunt onderscheiden. Bovendien heeft u veel verplichtingen op het gebied van pensioen. Verdiep u bijvoorbeeld eens in de verschillende soorten pensioenregelingen.

Wat moet u als werkgever weten over het  nieuwe pensioen?
In juni 2019 heeft het kabinet met de werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord bereikt over een toekomstbestendig nieuw pensioenstelsel. Het kabinet wil dat de nieuwe Pensioenwet per 2023 kan ingaan. Als dit lukt, gaan de nieuwe regels waarschijnlijk uiterlijk per 1 januari 2027 gelden voor alle pensioenregelingen. Het akkoord verplicht werkgevers tot een transitieplan. Volg deze pagina voor alle ontwikkelingen!

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Gevolgen pensioen bij doorwerken na AOW-leeftijd

Pensioen via de werkgever 3 minuten | 21-10-2021

Als u graag met werknemers wilt (blijven) werken die inmiddels de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, is de invloed van de extra inkoms...

Mogelijke maatregelen als pensioenkosten in 2022 stijgen

Pensioen via de werkgever 5 minuten | 06-09-2021

Dit jaar nam voor veel pensioenregelingen de premie toe. Werkgevers en werknemers kregen te maken met hogere pensioenkosten, wat binnen orga...

Op tijd klaar met pensioen

Pensioen via de werkgever 4 minuten | 23-08-2021

Naar verwachting gaat het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel begin 2022 naar de Tweede Kamer en gaat de wet per 1 januari 2023 in....

Infographics

Keuze voor eerder uittreden en pensioengeld

Pensioenakkoord Publicatiedatum 16-11-2020

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over nieuwe regels voor keuzemogelijkheden voor eerder uittreden en de besteding van pensioengeld.

Verschillende pensioenregelingen

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 13-08-2019

De meeste werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Wettelijk is dit niet verplicht, maar er kan binnen een bedrijfstak wel een verplichting gelden voor...

Langzamere stijging AOW-leeftijd

AOW Publicatiedatum 13-08-2019

Eén van de maatregelen uit het pensioenakkoord is dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd vertraagd wordt. Hierdoor gaat de AOW-leeftijd pas in 2024 naar...

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen AOW en pensioen?
Als een werknemer met pensioen gaat, heeft hij recht op AOW en - afhankelijk van de situatie - op aanvullend pensioen en een uitkering op basis van een individuele verzekering. AOW: eerste pijler De AOW is een basispensioenvoorziening voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt.... Lees het hele antwoord