Pensioen via de werkgever

De meeste werkgevers bieden een pensioenregeling aan. Werknemers kunnen via deze regeling fiscaal gunstig sparen voor hun oude dag. Ze hoeven over de pensioenpremie namelijk geen loonbelasting/premie volksverzekeringen te betalen. De pensioenuitkering vult de inkomsten aan die werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de Staat ontvangen. Een pensioenregeling is niet wettelijk verplicht. Voor sommige bedrijfstakken geldt echter wel een verplichte deelname aan een pensioenfonds. Als uw organisatie onder een cao valt, kan het aanbieden van een pensioenregeling ook verplicht zijn.

Uitgelicht

Pensioenakkoord: vertraging stijging AOW-leeftijd

De sociale partners zijn met het kabinet tot een principeakkoord over het vernieuwen van het pensioenstelsel gekomen. Bedoeling is...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 05-06-2019

Pensioenontslagbeding

Hoewel het sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) niet meer nodig is, kan het om onduidelijkheden te voorkomen slim...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 12-08-2019

Pensioenakkoord: wetswijzigingen in 2020, 2021...

De maatregelen uit het pensioenakkoord hebben verschillende (beoogde) ingangsdata. Minister Koolmees van SZW heeft hier meer duidelijkheid...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 08-10-2019

Dekkingsgraad daalt: mogelijk kortingen op pensioen

Januari was geen goede maand voor pensioenfondsen; de rente daalde flink vanwege de angst voor het Coronavirus. Hierdoor zijn kortingen...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 13-02-2020

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Help werknemers door goed nabestaandenpensioen te regelen

Pensioen via de werkgever 5 minuten | 19-05-2020

Pensioen blijft regelmatig een ondergeschoven kindje in de arbeidsrelatie. De aandacht die er wel is voor pensioen, richt zich vaak op het o...

Pensioenaandachtspunten bij indiensttreding nieuwe werknemer

Pensioen via de werkgever 5 minuten | 11-11-2019

Pensioen krijgt niet altijd de aandacht die het verdient. Soms is dit gebaseerd op de veronderstelling dat pensioen van ondergeschikt bela...

Bereid u alvast voor op de maatregelen uit het pensioenakkoord

Pensioen via de werkgever 5 minuten | 31-07-2019

Begin juni hebben het kabinet en de sociale partners na jarenlange onderhandelingen een pensioenakkoord bereikt. In dit akkoord staan onde...

Infographics

Verschillende pensioenregelingen

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 13-08-2019

De meeste werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Wettelijk is dit niet verplicht, maar er kan binnen een bedrijfstak wel een verplichting gelden voor...

Langzamere stijging AOW-leeftijd

AOW Publicatiedatum 13-08-2019

Eén van de maatregelen uit het pensioenakkoord is dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd vertraagd wordt. Hierdoor gaat de AOW-leeftijd pas in 2024 naar...

Vraag en antwoord

Ook gebruikelijk loon na pensioengerechtigde leeftijd?
Het weinig opbeurende antwoord luidt: in principe wel. De regeling voor gebruikelijk loon kent namelijk geen leeftijdsgrens. Elke houder van een aanmerkelijk belang (5% of meer van de aandelen van de vennootschap) in een onderneming die ook werkt voor die onderneming moet wat de fiscus... Lees het hele antwoord