Accountant kan rol spelen bij pensioentransitie

24 mei 2022 | Door redactie

De Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen (SVP) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft gereageerd op een openbare internetconsultatie over het 'Besluit toekomst pensioenen'. In deze reactie komt ook de rol van de externe accountant aan bod.

Door de Wet toekomst pensioenen, een uitwerking van het Pensioenakkoord van juni 2019, moet het gros van werkgevers en werknemers hun pensioenovereenkomst aanpassen. Het Besluit toekomst pensioenen geeft op bepaalde onderdelen een nadere invulling van wat in de wet is vastgelegd. De SVP gaat in haar reactie (pdf) onder andere in op de verantwoordelijkheid van de pensioenfondsen en de rol van de externe accountant bij de jaarrekening en in het transitieproces naar het nieuwe pensioenstelsel.

Externe accountant inhuren

Pensioenbesturen moeten een externe accountant inhuren om de datakwaliteit in kaart te brengen. De NBA pleit voor afspraken rond overeengekomen werkzaamheden door een externe accountant, waarbij het pensioenfonds zelf tot een oordeel moet komen over de datakwaliteit van het fonds. Ook wijst de sectorcommissie op de eigen verantwoordelijkheid van individuele deelnemers voor wat betreft de juistheid van hun basisgegevens. Volgens de commissie van de NBA moeten de gegevens van pensioendeelnemers en de systemen op orde zijn en blijven voor een succesvolle transitie.

Aanvullende werkzaamheden mogelijk

De commissie van de NBA meldt dat de reguliere controlewerkzaamheden die een accountant uitvoert en de verklaring die daarbij gegeven wordt, geen zekerheid geven over de datakwaliteit voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. De commissie schrijft ook dat in aanvulling op werkzaamheden voor de jaarrekeningcontrole de accountant, op verzoek van het pensioenfonds, op ‘ijkmomenten’ aanvullende werkzaamheden kan verrichten voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. De accountant zal dit doen op basis van Controlestandaard 4400N.