Communicatie pensioenakkoord moet begrijpelijk zijn

Veel werknemers vinden hun pensioen maar ingewikkeld. Daarom is goede communicatie hierover belangrijk. In de uitwerking van het pensioenakkoord is goede en heldere communicatie – de zogenoemde uitlegbaarheid – zelfs één van de criteria. Deze uitlegbaarheid moet bijdragen aan de acceptatie van de veranderingen uit het akkoord. Dat blijkt uit de Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord.

23 juni 2020 | Door redactie

De hoofdlijnennotitie noemt begrijpelijke pensioencommunicatie – de uitlegbaarheid – over het pensioenakkoord één van de criteria van de uitwerking. Zo moet de pensioencommunicatie een duidelijk verband aantonen tussen het probleem met het huidige pensioenstelsel en de voorgestelde oplossingen. Verder moet de communicatie aansluiten bij de behoefte van werkgevers en werknemers om vooral te weten wat het nieuwe akkoord voor hen gaat betekenen. Op deze manier moet weerstand worden voorkomen. In de hoofdlijnennotitie staat ook dat het belangrijk is dat de pensioencommunicatie aansluiting zoekt bij de belevingswereld van werkgevers en werknemers. Voor een goede uitleg is er een lijst opgesteld met gangbare pensioentermen en een zo begrijpelijk mogelijk verhaal over het ‘wat’ en ‘waarom’ van de termen.

Pensioencommunicatie kan beter, regels gaan veranderen

De verplichtingen met betrekking tot pensioencommunicatie zijn (met name) vastgelegd in de Pensioenwet. Per 1 juli 2015 zijn die verplichtingen uitgebreid door de Wet pensioencommunicatie. Begin dit jaar bleek uit een evaluatie van deze wet dat de informatievoorziening over pensioen beter kon. Daarom gaan de wettelijke regels voor pensioencommunicatie veranderen. 

Download de complete Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.