Meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken

Onderdeel van het pensioenakkoord is de mogelijkheid om een deel van het pensioen ineens op te nemen en gunstigere fiscale regels voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) en verlofsparen. Deze regels moeten ervoor zorgen dat werknemers gezond de pensioendatum kunnen halen.

23 juni 2020 | Door redactie

Als partijen hebben ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord, zal minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel voor wijziging van de Pensioenwet naar de Tweede Kamer sturen, waarin afspraken zijn uitgewerkt rondom verlofsparen, regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) en de mogelijkheid om een deel van het pensioen ineens op te nemen. Eerder stond er al een conceptwetsvoorstel online.

Uitbreiding naar 100 weken verlofsparen

Het fiscaal gefaciliteerd opsparen van extra bovenwettelijk ‘vakantieverlof en compensatieverlof’ is op dit moment mogelijk tot maximaal 50 weken. Onderdeel van het pensioenakkoord is dat dit maximum fiscaal verruimd wordt naar 100 weken. Een werknemer kan dat verlof tussentijds opnemen. Daarnaast kan hij dat verlof bijvoorbeeld ook gebruiken om 2 jaar eerder te stoppen met werken. De uitbreiding zou vanaf 2021 in werking moeten treden.

Geen boete bij eerder stoppen met werken

Een ander onderdeel is dat werknemers eerder kunnen stoppen met werken met financiële hulp van de werkgever. De hoofdregel is dat de fiscus een dergelijke bijdrage van de werkgever belast met een fiscale boete van maar liefst 52%. Dat is de zogenoemde RVU-boete (Regeling vervroegde uittreding). In het pensioenakkoord staat dat werkgevers tijdelijk (van 2021 tot en met 2025) niet meer te maken krijgen met deze extra heffing als zij een vroegpensioenregeling voor hun bedrijf of sector maken. Hiervoor gaan (waarschijnlijk) de volgende voorwaarden gelden:

  • de werknemer stopt maximaal drie jaren voor de AOW-leeftijd met werken;
  • de werkgever geeft een vergoeding van maximaal € 21.200 per jaar (gekoppeld aan de AOW-uitkering voor een ongehuwde);
  • die vergoeding mag ook ineens (€ 63.600) verstrekt worden.

Mogelijkheid voor opname 10% pensioenbedrag

In het huidige pensioenstelsel is de hoofdregel dat een deelnemer de totale waarde van het pensioen moet gebruiken voor een levenslange pensioenuitkering. In het pensioenakkoord is een versoepeling van deze regel opgenomen. Straks mag een deelnemer op de pensioendatum maximaal 10% van de waarde van het pensioen ineens opnemen. Er is geen verplicht bestedingsdoel. De Belastingdienst gaat de opname van de waarde van het pensioen wel fiscaal belasten. Daarnaast zullen er voorwaarden verbonden zijn aan de opname.

Download de complete Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.