Nieuw pensioencontract rekent af met vaste premie

Werknemers krijgen als gevolg van het pensioenakkoord een nieuw pensioencontract, blijkt uit de 'Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord' van 22 juni 2020. Dit contract maakt een einde aan de vaste premie voor alle pensioendeelnemers.

23 juni 2020 | Door redactie

Het nieuwe pensioencontract houdt in dat sociale partners in sectoren of ondernemingen, of de beroepsvereniging bij een beroepspensioenregeling, een pensioendoelstelling afspreken, deze vastleggen en afspraken maken over de premie die nodig is om deze pensioendoelstelling te halen. De deelnemers krijgen een premie toegezegd als arbeidsvoorwaardelijke pensioentoezegging.

Direct inzicht in het pensioenvermogen  

In plaats van de jaarlijkse vaste pensioenopbouw van de ‘doorsneesystematiek’, die door de meeste pensioenfondsen in Nederland wordt gehanteerd, wordt voor iedere deelnemer een persoonlijk vermogen geadministreerd, gereserveerd voor de uitkering. Deelnemers hebben straks direct inzicht in hoeveel vermogen er beschikbaar is voor hun pensioenvoorziening.

Afschaffing van de doorsneesystematiek 

Het nieuwe pensioenakkoord maakt een einde aan de zogenoemde doorsneesystematiek. Daarin wordt uitgegaan van een tijdsevenredige pensioenopbouw. Bij de doorsneesystematiek betalen alle deelnemers in een pensioenfonds dezelfde premie en krijgen daar dezelfde pensioenopbouw voor terug, ongeacht leeftijd of geslacht. Discussies over de verdeling van het collectieve fondsvermogen tussen generaties zijn daarmee verleden tijd. Deelnemers bouwen straks op jonge leeftijd meer pensioen op dan nu het geval is. Naarmate zij ouder worden, bouwen zij minder op. Jongere deelnemers kunnen meer risico dragen dan oudere deelnemers en gepensioneerden, omdat zij nog een groot deel toekomstige pensioenopbouw moeten opbouwen. De verwachting is dat over de hele levensloop hetzelfde pensioen kan worden bereikt. 

Kwetsbaarheden van het huidige pensioenstelsel

De reden voor de introductie van een nieuw pensioenstelsel is dat de afgelopen jaren veel kwetsbaarheden van het huidige pensioenstelsel aan het licht kwamen. Denk hierbij onder andere aan de dalende rente die van grote invloed is op de pensioenkosten, de stijgende leeftijdsverwachting, de hoge pensioenleeftijd en dreigende pensioenkortingen.

Download de complete Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.