Onzekerheid over voortgang uitwerking pensioenakkoord

Vakbond FNV heeft de stemming over de uitwerking van het pensioenakkoord met 2 weken uitgesteld. Door dit uitstel is het de vraag of het invoeringsproces van het nieuwe pensioenstelsel vertraging zal oplopen.

19 juni 2020 | Door redactie

Vorige week vrijdag kwamen het kabinet en de sociale partners tot overeenstemming over de invulling van het pensioenakkoord dat zij vorig jaar sloten. Deze week hebben de vakbonden hun achterban gevraagd om in te stemmen met de uitwerking. Bij het CNV was er een meerderheid voor de nieuwe afspraken, bij de VCP werd er niet vóór of tegen gestemd. Vandaag zou de laatste stemming zijn, bij de FNV. Dit verliep echter anders dan de bedoeling was. Te weinig leden van het ledenparlement waren ingelogd voor de stemming. Dat zou niet alleen door IT-problemen komen, maar ook omdat diverse leden het niet eens waren met de gang van zaken.

Mogelijk vertraging voor nieuwe regels pensioen en AOW

Het ledenparlement wil meer uitleg over de inhoud van het pensioenakkoord, voordat er wordt gestemd. De vakbond heeft besloten om de stemming 2 weken uit te stellen. Voor minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is dit een tegenvaller. Het plan was om vandaag de uitwerking van het pensioenakkoord in de ministerraad te presenteren. Vóór het zomerreces (dat op 3 juli begint) zou er een hoofdlijnennotitie over de plannen naar buiten komen, die dan zo snel mogelijk in de Tweede Kamer zou worden behandeld.

Update 22-06-2020: de minister heeft de hoofdlijnennotitie (pdf) alvast gepubliceerd.

Risico op vertraging van nieuwe pensioenstelsel

Het is niet duidelijk wat er gaat gebeuren nu de FNV de stemming heeft uitgesteld én onzeker is of het ledenparlement alsnog zal instemmen. De minister heeft aangegeven de FNV-stemming af te wachten en dat er een risico op vertraging van de invoering van het nieuwe pensioenstelsel is. De situatie kan ook gevolgen hebben voor het wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen.