Pensioenakkoord goedgekeurd, nu de vaart erin!

Nu ook de leden van de FNV het pensioenakkoord hebben goedgekeurd kan ermee aan de slag worden gegaan. De Tweede Kamer komt in ieder geval op 14 juli terug van zomerreces om de vaart erin te houden. Er liggen al zo’n 200 vragen klaar voor het kabinet. Hoe ziet de planning er hierna verder uit?

6 juli 2020 | Door redactie

In juni 2019 heeft het kabinet met de werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord bereikt over een toekomstbestendig nieuw pensioenstelsel. De uitwerking van dit nieuwe pensioenstelsel had heel wat voeten in de aarde. Ruim een jaar na het pensioenakkoord zijn de partijen toch tot een technische uitwerking gekomen, die is vastgelegd in de hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord (pdf). Na de goedkeuring van alle partijen hierover kunnen de afspraken nu worden uitgewerkt tot wetgeving. Het kabinet wil het wetsvoorstel begin 2021 indienen bij de Tweede Kamer, zodat het per 2022 kan ingaan. Als dit lukt, gaan de nieuwe regels uiterlijk per 1 januari 2026 gelden voor alle pensioenregelingen.

Planning uitwerking pensioenakkoord

De planning luidt als volgt:

  • 1 januari 2021: invoering van vertrekregeling, opname ineens en uitbreiding verlofsparen
  • 1 januari 2022: pensioenakkoord moet vertaald zijn in wetgeving, start van overstapperiode naar het nieuwe pensioenstelsel
  • 1 januari 2026: uiterste datum voor overstap naar het nieuwe pensioenstelsel
  • 1 januari 2036: einde compensatieperiode

De transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel ligt dus tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2026. In die periode moet er worden overgestapt. Daarbij is 2026 de uiterste deadline.

Maatregelen pensioenakkoord

In het pensioenakkoord zijn onder andere de volgende maatregelen opgenomen:

Nog meer maatregelen zijn te vinden op de themapagina Pensioenakkoord