Pensioenakkoord gooit pensioenstelsel op zijn kop

Op Prinsjesdag 2020 zijn geen nieuwe voorstellen gedaan voor het pensioenstelsel op basis van het eerder gesloten pensioenakkoord. Dit betekent niet dat organisaties er komend jaar niet mee te maken krijgen. Zij moeten dit jaar en volgend jaar de nodige actie ondernemen.

15 september 2020 | Door redactie

Koning Willem-Alexander noemde in zijn Troonrede al dat er als gevolg van het pensioenakkoord belangrijke wijzigingen op stapel staan. Uiteindelijk moeten de pensioenen persoonlijker en transparanter worden. De eerste wijzigingen daarvoor zijn opgenomen in het wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Daarnaast start de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2022. Dit jaar en het komende jaar zullen organisaties daar ook al verschillende stappen voor moeten zetten. 

Bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Het wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen is recent ingediend bij de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel zijn regels uitgewerkt waarmee werknemers vanaf 3 jaar vóór de AOW-leeftijd eerder kunnen stoppen met werken. Het gaat om een versoepeling van de RVU-heffing en meer fiscale ruimte om verlof op te sparen. Daarnaast wordt in het wetsvoorstel ook geregeld dat iemand een deel van zijn pensioen ineens mag opnemen op de pensioeningangsdatum. Voor de verschillende onderdelen gelden verschillende ingangsdatums:

  • de mogelijkheid van het verlofsparen treedt waarschijnlijk op 1 januari 2021 in werking;
  • de opname van het bedrag ineens moet vanaf 1 januari 2022 mogelijk zijn;
  • de (gedeeltelijke) vrijstelling van de RVU-heffing is een overgangsmaatregel en loopt van 2021 tot en met 2025, met een uitloopperiode tot en met 2028.

Overstap naar nieuwe pensioenstelsel

Het pensioenakkoord betekent ook dat alle bestaande pensioenregelingen wijzigen en dat er een overstap noodzakelijk is naar het nieuwe pensioenstelsel. Deze overstap moet plaatsvinden tussen 1 januari 2022 en uiterlijk 1 januari 2026. Organisaties zullen daar ook komend jaar alvast mee aan de slag moeten. Werkgevers zijn namelijk wettelijk verplicht om voor deze overstap een transitieplan op te stellen. Daarnaast moeten organisaties ook zorgen voor een implementatieplan en compensatieregeling. Vergeet bij dit alles niet de rol van de ondernemingsraad (OR).   

Bijlagen bij dit bericht