Plannen voor pensioenopbouw uitzendkrachten en zzp’ers

De overheid wil de wachttijd voor de opbouw van pensioen voor uitzendkrachten verkorten en experimenteren met pensioenopbouw voor zelfstandigen via de tweede pijler, het arbeidsvoorwaardelijk pensioen. Dat staat in het wetsvoorstel Toekomst pensioenen dat aangeboden is voor internetconsultatie.

17 december 2020 | Door redactie

Niet alle werknemers bouwen pensioen op via hun werkgever, maar het kabinet ziet graag dat zo veel mogelijk werknemers dit wel doen. Zo bouwen veel uitzendkrachten geen pensioen op. De overheid wil daarom voor deze groep werknemers de wachttijd van maximaal 26 weken voor het opbouwen van pensioen inkorten naar acht weken. Omdat veel uitzendkrachten korter dan zes maanden in dienst zijn bij dezelfde werkgever, bouwen zij door de wachttijd geen pensioen op.
Deze maatregel moet per 1 januari 2022 in werking treden. Er geldt wel een overgangsbepaling; als op 1 januari 2022 sprake is van acht of meer gewerkte weken, neemt de uitzendkracht direct deel aan de pensioenregeling. Is er op die datum minder dan acht weken gewerkt, dan tellen deze weken mee om op de acht weken te komen. Er geldt geen terugwerkende kracht voor de pensioenopbouw. 

Experiment met pensioenopbouw voor zelfstandigen

Ook veel zelfstandigen bouwen geen pensioen op, waardoor zij risico lopen op een grote inkomensterugval bij pensionering. Het kabinet en sociale partners vinden dit een zorgelijke ontwikkeling. Daarom zijn in het pensioenakkoord afspraken gemaakt over pensioensparen door zelfstandigen. Eén van de oplossingen is het experimenteren met het (breder) mogelijk maken van pensioenopbouw via de tweede pijler. Daar hebben zelfstandigen nu nog zeer beperkt toegang toe.
In verschillende sectoren wordt er nu door sociale partners, zelfstandigenorganisaties en pensioenuitvoerders nagedacht over experimenten waarin zelfstandigen kunnen meedoen aan collectieve pensioenvoorzieningen. De regering wil deze initiatieven graag ondersteunen en hoopt zo ervaring en inzichten op te doen voor een structurele oplossing. Voor dit experiment wil de overheid een zogenoemde experimenteerbepaling in de Pensioenwet opnemen. 

De internetconsultatie loopt nog tot 12 februari 2021.