Stand van zaken opname pensioenbedrag ineens

Demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer toelichting gegeven op het keuzerecht bedrag ineens waarmee een deel van het pensioen kan worden afgekocht. Hij gaf onder meer uitleg over de maatregelen die moeten voorkomen dat een keuze voor het bedrag ineens achteraf onverstandig blijkt.

20 mei 2021 | Door redactie

In de brief (pdf) gaat demissionair minister Koolmees eerst in op het feit dat hij de inwerkingtreding van het keuzerecht voor een gedeeltelijke afkoop van het ouderdomspensioen (‘bedrag ineens’) met een jaar heeft opgeschoven naar 1 januari 2023. Met dit keuzerecht kan een pensioendeelnemer maximaal 10% van de waarde van zijn pensioen laten afkopen. Koolmees wil met het uitstel pensioenuitvoerders meer tijd geven zich op het keuzerecht te kunnen voorbereiden. Verder zoekt hij nog naar manieren om de uitvoerbaarheid te verbeteren.

Maatregelen voor verstandig besluit voor pensioenafkoop

Verder licht de demissionair minister de maatregelen toe die moeten voorkomen dat de keuze voor het bedrag ineens achteraf onverstandig blijkt. Een belangrijke maatregel is goede informatievoorziening. Daarom ontvangt de geïnteresseerde deelnemer ten minste twee keer informatie. De eerste keer wordt hij tijdig voor de pensioendatum geïnformeerd over het bestaan van het keuzerecht. Als de pensioendeelnemer interesse heeft, kan hij de pensioenuitvoerder om meer informatie vragen. Hij ontvangt dan een tweede, meer specifieke en persoonlijke informatiebrief. Kiest de deelnemer vervolgens voor uitbetaling van het bedrag ineens en daarmee voor een verlaging van de maandelijkse pensioenuitkeringen, dan is de keuze definitief.

Geen uitzondering van bedrag ineens voor huurtoeslagen

Koolmees laat ook weten dat het bedrag ineens niet wordt uitgezonderd voor de (huur)toeslag. Gebruikmaken van een bedrag ineens is een eigen keuze van de pensioendeelnemer. Hij moet daarom voorafgaande aan deze keuze uitzoeken of het bedrag ineens gevolgen heeft voor zijn toeslagen. Verder zou een uitzondering het nu al ingewikkelde toeslagensysteem nog ingewikkelder maken. Dat is wat het demissionaire kabinet – zeker gezien de problemen die er al zijn met toeslagen – juist niet wil.
Verder geeft Koolmees nog uitleg over de uitwerking van het keuzerecht op internationale situaties en voegde hij het Ontwerpbesluit bedrag ineens (pensioen) bij de brief.