Tijdelijke subsidieregeling ondersteunt eerder uittreden

Minister Koolmees van SZW heeft de internetconsultatie geopend voor de Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Deze subsidieregeling ondersteunt sectorale afspraken gericht op activiteiten rondom deze thema's.

21 juli 2020 | Door redactie

De Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden komt voort uit de afspraken in het pensioenakkoord. Via de regeling kunnen samenwerkingsverbanden van sociale partners in alle branches en sectoren subsidie aanvragen voor activiteitenprogramma’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden. Het kabinet stelt hiervoor € 960 miljoen beschikbaar in de periode van 2021 tot en met 2025. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) informeerde onlangs de Tweede Kamer in een brief over de hoofdlijnen van de subsidieregeling en heeft nu ook de concept subsidieregeling gepubliceerd voor een internetconsultatie.

Financiële ondersteuning bij eerder uittreden

Met de tijdelijke subsidieregeling wil het kabinet de financiële knelpunten verlichten die werkgevers ervaren bij het eerder laten uittreden van werknemers. Het gaat daarbij vooral om sectoren met relatief veel zwaar werk, bijvoorbeeld de bouw, vervoer, metaal en zorg. Daarnaast hebben tamelijk veel kleine en middelgrote werkgevers problemen met het financieren van uitkeringen voor het eerder uittreden van werknemers. De subsidieregeling loopt tot en met 2025. Vanaf 2025 wordt de rol van de overheid meer ondersteunend via onder andere het meerjarige investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen.

Internetconsultatie staat open tot 18 september

In het pensioenakkoord hebben het kabinet en de sociale partners onder meer afspraken gemaakt over een minder snelle stijging van de pensioenleeftijd. Daarnaast omvat het pensioenakkoord afspraken over duurzame inzetbaarheid die ervoor moeten zorgen dat mensen gezond werkend hun pensioen bereiken. Eén van deze maatregelen is deze tijdelijke subsidieregeling. Daarnaast heeft het kabinet maatregelen genomen om eerder te kunnen stoppen met werken, waaronder het versoepelen van de zogenoemde RVU-boete.
Belangstellenden kunnen tot 18 september 2020 hun mening geven over de concept subsidieregeling. Het kabinet streeft ernaar om de subsidieregeling eind 2020 definitief vast te stellen zodat de sociale partners vanaf juni 2021 gezamenlijk subsidieaanvragen kunnen indienen.

Bijlagen bij dit bericht