Werkgevers zijn niet voorbereid op nieuw pensioenstelsel

Bijna de helft van de werkgevers heeft geen idee wat het pensioenakkoord inhoudt en dus wat er moet worden gedaan voor de hervorming van het pensioenstelsel. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoekbureau Ipsos, in opdracht van Aegon, onder 250 werkgevers.

11 juni 2021 | Door redactie

Veel werkgevers beseffen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de aanpassingen (artikel) die het nieuwe stelsel met zich meebrengt. Toch geeft 34% van de 250 ondervraagden aan wel op de hoogte te zijn van het pensioenakkoord, maar niet bekend te zijn met de inhoud. 12% weet zelfs niets over het pensioenakkoord. Door het uitstellen van actie lopen werkgevers het risico in tijdnood te komen voor het aanpassen van hun pensioenregeling.

Kennis in mkb nog erg beperkt

De andere helft van de ondervraagden geeft aan wel een begin te hebben gemaakt, maar dat dit tot nu voornamelijk beperkt blijft tot het inwinnen van informatie en niet zozeer het actief inzetten van acties. Dit betreft vooral de grotere organisaties. In het mkb is de kennis nog erg beperkt. 45% van de werkgevers maakt zich zorgen of hij wel op tijd klaar is voor de nieuwe pensioenregeling. Dat kennis niet tot zekerheid leidt, blijkt uit het feit dat deze zorgen het grootst zijn bij de groep die zich wel al verdiept heeft in de materie.

Praktische tips voor werkgevers

Behalve de constatering van een kennisachterstand, geeft Aegon ook een aantal praktische tips voor werkgevers om zich beter voor te bereiden (artikel) op de komende veranderingen:

  1. Betrek de werknemers door in gesprek te gaan en afspraken te maken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (tool).
  2. Inventariseer de pensioenwensen van de belanghebbenden en stel vast hoe dit past binnen de nieuwe regels.
  3. Op 1 januari 2025 moeten werkgevers een besluit hebben liggen over de nieuwe regeling. Stel beslissingen daarom niet te lang uit.
  4. De hervormingen kunnen leiden tot een compensatievraagstuk. Maak een plan hoe dit te financieren en wie er intern recht hebben op een compensatie.
  5. De meeste werknemers zijn geen pensioenexpert. Infomeer ze daarom tijdig en op een duidelijke en toegankelijke manier over de veranderingen in het nieuwe pensioenstelsel.

Uiterlijk per 1 januari 2027 nieuw pensioenstelsel

Het is de bedoeling dat het nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2023 ingaat en een invoeringstermijn van vier jaar heeft. Dat houdt in dat de transitieperiode per 1 januari 2027 zal eindigen. Toch blijft het streven van de pensioenuitvoerders en sociale partners om per 1 januari 2026 of eerder de overstap te maken.