Wet tragere stijging AOW-leeftijd door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die ervoor zorgt dat de AOW-leeftijd de komende jaren langzamer omhooggaat dan eerder was afgesproken. De wet gaat per 1 januari 2020 in.

3 juli 2019 | Door redactie

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer ging akkoord met de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. Alleen de fractie van de PVV stemde tegen de wet. Wel kwamen er vanuit de Eerste Kamer nog veel vragen over bijvoorbeeld een oplossing voor zware beroepen, de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting, de verantwoordelijkheid van de overheid en werkgevers voor een beleid voor duurzame inzetbaarheid en de uitvoerbaarheid van de wet. Minister Koolmees van SZW komt daarom nog met een ‘roadmap’ waarin hij uitlegt welke maatregelen die voortvloeien uit het principeakkoord hij verder wil nemen en hoe die zich verhouden tot deze wet.

AOW-leeftijd blijft volgend jaar gelijk

De minister had om een snelle behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer gevraagd, omdat de wet al per 1 januari 2020 ingaat. Dit betekent dat de AOW-leeftijd volgend jaar (en het jaar erna) 66 jaar en vier maanden blijft. Volgens de huidige wet zou de AOW-leeftijd volgend jaar stijgen naar 66 jaar en acht maanden en in 2021 omhooggaan naar 67 jaar. Hier ziet u hoe de verhoging van de AOW-leeftijd er volgens de huidige en de nieuwe wet de komende jaren precies uitziet. 

Eerder opzeggen van arbeidsovereenkomst

Werkgevers moeten er dus rekening mee houden dat werknemers vanaf volgend jaar eerder de AOW-leeftijd bereiken dan waar zij misschien van uit waren gegaan. Geldt er een pensioenontslagbeding (tool), dan eindigt de arbeidsovereenkomst van de werknemer van rechtswege bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Is de werkgever geen pensioenontslagbeding overeengekomen, dan kan hij de arbeidsovereenkomst van de werknemer opzeggen op of na het bereiken van de AOW-leeftijd. Hij moet in dat geval wel rekening houden met de opzegtermijn. Een werkgever kan er uiteraard ook voor kiezen om de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer in stand te houden.