Wet voor nieuw pensioenstelsel uitgesteld tot 2023

11 mei 2021 | Door redactie

1 januari 2022 blijkt geen haalbare ingangsdatum te zijn voor het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen. De nieuwe beoogde ingangsdatum is nu 1 januari 2023. Werkgevers hebben hierdoor meer voorbereidingstijd voor het aanpassen van de pensioenregelingen.

In 2019 sloten het kabinet en de sociale partners het pensioenakkoord, na ruim tien jaar te hebben onderhandeld. Toen was al duidelijk dat er nog steeds veel werk te verzetten was en dat is daarna ook gebleken. Eind 2020 werd het conceptvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen, met daarin de regels voor het nieuwe pensioenstelsel, gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Dit resulteerde in meer dan 800 reacties. Het verwerken van de reacties vergt veel tijd, omdat het om lastige materie gaat en er veel afstemming tussen allerlei betrokken partijen nodig is. Uitstel van de nieuwe regels hing daarom in de lucht en demissionair minister Koolmees van SZW heeft dit uitstel nu bevestigd.

Invoering uiterlijk per 1 januari 2023, maar liever eerder

In een Kamerbrief geeft de minister aan dat na de verwerking van alle reacties het voorstel ook nog door diverse instanties getoetst wordt. De minister verwacht niet dat hij het wetsvoorstel vóór begin 2022 bij de Tweede Kamer kan indienen. Om de Kamers vervolgens genoeg tijd te geven voor de behandeling van het voorstel, mikt de bewindsman op 1 januari 2023 als nieuwe ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen. Mogelijk treden bepaalde onderdelen van het wetsvoorstel al eerder dan 1 januari 2023 in werking. Dat zal de minister tijdens het wetgevingsproces onderzoeken, in overleg met de betrokken partijen. Het doel is om vertraging zo veel mogelijk te beperken, zodat alle partijen zo snel mogelijk aan de slag kunnen met de hervorming van het pensioenstelsel.

Uiterlijk per 1 januari 2027 nieuw pensioenstelsel

Voor een zorgvuldige overstap naar het nieuwe stelsel wordt de invoeringstermijn van vier jaar in stand gehouden. Dat houdt in dat bij een inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 de transitieperiode per 1 januari 2027 zal eindigen. Toch blijft het streven van de pensioenuitvoerders en sociale partners om per 1 januari 2026 of eerder de overstap te maken.
Door de verschuiving van de deadlines verschuift ook de periode voor het zogeheten transitie-ftk naar uiterlijk 1 januari 2023 tot uiterlijk 1 januari 2027. In 2022 zullen net als in 2020 en 2021 afwijkende regels gelden om pensioenkortingen zo veel mogelijk te voorkomen. Dat neemt overigens niet weg dat de pensioenkosten voor organisaties in de tussentijd wel kunnen toenemen.

Wilt u de voortgang van een wetsvoorstel bijhouden? Controleer dan regelmatig dit overzicht van voorstellen voor wetten en regelingen op het gebied van personeel en arbeid (account nodig).