Zzp’ers vrezen gat in opbouw door uitstel pensioenwet

18 oktober 2022 | Door redactie

Zelfstandig ondernemers willen dat het kabinet een oplossing vindt voor een mogelijk gat in hun pensioenopbouw. De nieuwe pensioenwet geeft ondernemers meer ruimte voor pensioenopbouw, maar de invoering daarvan is uitgesteld naar 1 juli 2023. Tegelijkertijd wordt de opbouw van een oudedagsreserve al per 1 januari 2023 aan banden gelegd.

De Wet toekomst pensioenen (WTP) bevat naast een grootschalige verbouwing van het pensioenstelsel óók maatregelen voor de pensioenopbouw van zelfstandig ondernemers. Zij krijgen namelijk meer ruimte om bijvoorbeeld via een lijfrente (artikel) een voorziening op te bouwen voor hun oude dag.

Invoering WTP opnieuw uitgesteld

De invoering van de WTP is echter onlangs opnieuw uitgesteld. De behandeling van het wetsvoorstel in het parlement neemt meer tijd in beslag, en daarom gaan de regels pas op 1 juli 2023 in. Dit betekent dus ook dat ondernemers langer moeten wachten op de extra opbouwruimte die de WTP met zich meebrengt.
Tegelijkertijd gaat er al vanaf 1 januari 2023 een streep door een andere optie voor ondernemers om pensioen op te bouwen. Vanaf die datum is het namelijk niet meer mogelijk om een oudedagsreserve te vormen. Nu kunnen ondernemers voor de inkomstenbelasting, zoals zzp’ers, nog een deel van hun winst reserveren voor hun oudedagsvoorziening.

‘Extra jaarruimte naar voren halen’

Over dit gat van een halfjaar trekt het Netwerk Zelfstandig Ondernemers (NZO) aan de bel. Het probleem speelt met name bij ondernemers die dit jaar nog reserveren voor de oudedagsreserve en volgend jaar met een lijfrente aan de slag willen. Voor een lijfrente geldt namelijk een maximumbedrag tot waar premies voor de lijfrente aftrekbaar zijn. Dit maximumbedrag heet de jaarruimte, en die wordt bepaald aan de hand van het voorgaande jaar. NZO vreest dat ondernemers die dit jaar nog gebruikmaken van de oudedagsreserve nauwelijks jaarruimte overhouden in 2023. De ondernemersorganisatie roept het kabinet daarom op om met een oplossing te komen. Bijvoorbeeld door het schrappen van de opbouw van de oudedagsreserve gelijk te trekken met de invoering van de WTP. Of door de verhoging van de jaarruimte uit de WTP al wel op 1 januari 2023 in te laten gaan.