Wat zijn de transitiefase en het transitieplan van het pensioenakkoord?

3 november 2020

In juni 2019 hebben de betrokken partijen een pensioenakkoord bereikt. Nu is er gesproken over een transitiefase en een bijbehorend transitieplan. Wat is dat?

De overheid gaat de afspraken over het pensioenstelsel uit het nieuwe pensioenakkoord verwerken tot wetsvoorstellen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil dit pakket aan maatregelen in 2021 bij de Tweede Kamer indienen, om het vervolgens per 1 januari 2022 al voor een deel in werking te laten treden.

Het overgangsproces vraagt natuurlijk wel om tijd. Daarom is afgesproken dat er vanaf het moment dat de nieuwe pensioenwetgeving ingaat – het doel is 1 januari 2022 – een ‘transitiefase’ start. Deze loopt door tot 1 januari 2026.

Op 10 mei 2021 werd bekend dat de voorgenomen inwerkingtreding van het wetsvoorstel is verschoven naar 1 januari 2023. Het bijbehorende nieuwe pensioenstelsel gaat ook een jaar later in: per 2027.

Inhoud transitieplan

Een wettelijk verplicht onderdeel van de transitiefase is het transitieplan. In dit plan moet u alle keuzes, overwegingen en berekeningen opnemen. Het plan vormt daarmee een verantwoording. Bent u aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, dan zijn de partijen die de regeling overeenkwamen verplicht om zo’n plan op te stellen. In het transitieplan staan onder meer:

  • Het gekozen pensioencontract.
  • Wat er gebeurt met bestaande pensioenaanspraken en -rechten, inclusief onderbouwing.
  • De effecten per leeftijdsgroep van de overstap op een (nieuwe) premieregeling met leeftijdsonafhankelijke premies.
  • De gemaakte afspraken over de compensatie voor benadeelde leeftijdsgroepen en een financieringsplan.

Medezeggenschap bij wijziging pensioenovereenkomst

Als er geen vakbonden bij het opstellen van de pensioenregeling betrokken zijn, heeft de medezeggenschap binnen uw onderneming instemmingsrecht op de wijziging van de pensioenovereenkomst. Het transitieplan stuurt u mee bij de instemmingsaanvraag. Vergeet de ondernemingsraad dus niet!