Welke onderdelen van het nieuwe pensioenakkoord zijn nog niet uitgewerkt?

6 oktober 2020

Er is al veel geschreven over het nieuwe pensioenakkoord, maar welke onderdelen zijn nog helemaal niet uitgewerkt?

Op 5 juni 2019 hebben het kabinet en de sociale partners een pensioenakkoord gesloten. Dat akkoord heeft tot doel om het pensioenstelsel te vernieuwen. Sommige afspraken worden al in 2021 van kracht (vertrekregeling) De planning is dat in 2022 de juridische kaders van het nieuwe pensioenstelsel gereed zijn. Tussen 2022 en 2026 vindt dan de overgang (transitie) naar het nieuwe pensioenstelsel plaats. 

Onderzoeksfase

Inderdaad staan er ook afspraken in het pensioenakkoord die de verschillende partijen nog meer moeten uitwerken en die op dit moment minder concreet zijn. De volgende  afspraken zitten nog in de onderzoeksfase:

  • De deelnemer aan de pensioenregeling kan straks mogelijk de beschikbare pensioenpremie naar eigen keuze voor een deel anders besteden, zoals voor de aflossing van de hypotheek of de opbouw van een ‘groen’ pensioen door duurzaam beleggen.
  • Het kabinet en de sociale partners hebben afgesproken om te onderzoeken hoe toeslagen (bijvoorbeeld onregelmatigheidstoeslag) kunnen worden ingezet voor de opbouw van extra pensioen.
  • Daarnaast laten de partijen een onderzoek uitvoeren om te kijken of het mogelijk is om eerdere pensionering te koppelen aan het aantal dienstjaren. Wie al lang gewerkt heeft, kan dan eerder stoppen. Dit zou bijvoorbeeld na 45 dienstjaren kunnen zijn.
  • Partijen zijn het er daarnaast over eens dat ze duurzame inzetbaarheid moeten bevorderen, zodat werknemers stappen kunnen zetten in hun ontwikkeling. Het kabinet wil daarvoor een meerjarig integraal investeringsprogramma opzetten.
  • Er wordt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering ingevoerd voor zelfstandigen. Daarnaast laten partijen een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden voor zelfstandigen om de opbouw van pensioen uit te breiden.