Pensioenakkoord

Er staan fikse wijzigingen op stapel in de regels voor de AOW en het aanvullend pensioen. De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben hier namelijk begin juni 2019 een akkoord over bereikt. De afspraken die betrekking hebben op de AOW-leeftijd worden al per 1 januari 2020 van kracht, vandaar dat het voorstel voor de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd – waarin ze zijn uitgewerkt – al voor het zomerreces door de Tweede en Eerste Kamer is behandeld en aangenomen. Het nieuwe pensioenstelsel vraagt meer tijd: het kabinet mikt op invoering per 2022.

Uitgelicht

Pensioenakkoord: vertraging stijging AOW-leeftijd

De sociale partners zijn met het kabinet tot een principeakkoord over het vernieuwen van het pensioenstelsel gekomen. Bedoeling is...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 05-06-2019

Eerste gevolgen pensioenakkoord vanaf 2020 merkbaar

In juni kwam er eindelijk een pensioenakkoord. In de Rijksbegroting van het ministerie van SZW wordt nogmaals aangegeven dat het wettelijk...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Pensioenakkoord: wetswijzigingen in 2020, 2021...

De maatregelen uit het pensioenakkoord hebben verschillende (beoogde) ingangsdata. Minister Koolmees van SZW heeft hier meer duidelijkheid...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 08-10-2019

Bereid u alvast voor op de maatregelen uit het...

Begin juni hebben het kabinet en de sociale partners na jarenlange onderhandelingen een pensioenakkoord bereikt. In dit akkoord staan...

Verdiepingsartikel
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 31-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Bereid u alvast voor op de maatregelen uit het pensioenakkoord

Pensioen via de werkgever 5 minuten | 31-07-2019

Begin juni hebben het kabinet en de sociale partners na jarenlange onderhandelingen een pensioenakkoord bereikt. In dit akkoord staan onde...

Infographics

Langzamere stijging AOW-leeftijd

AOW Publicatiedatum 13-08-2019

Eén van de maatregelen uit het pensioenakkoord is dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd vertraagd wordt. Hierdoor gaat de AOW-leeftijd pas in 2024 naar...