Doeltreffend personeelsbeleid voeren

Goed personeelsbeleid kan ervoor zorgen dat werknemers met plezier hun werk doen. Personeelsbeleid is het regelmatig en systematisch afstemmen van de inzet, kennis en vaardigheden van de werknemers op de doelstellingen van uw organisatie. Doeltreffend personeelsbeleid gaat er vanuit dat de werknemers het kapitaal van een organisatie vormen. Hoe dit precies werkt, leert u met deze cursus.

Beroepscompetenties

Aansturen, Samenwerken en overleggen, Plannen en organiseren, Bedrijfsmatig handelen.

Resultaat

Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een gewaarmerkt certificaat.

U heeft nog geen toets gemaakt