Einde van werkgeversverklaring voor hypotheek?

25 augustus 2016 | Door redactie

De werkgeversverklaring is in de nabije toekomst niet meer benodigd om een hypotheek af te sluiten. Althans, dat is bedoeling van een proef die de hypotheekbranche heeft opgezet.

De werkgeversverklaring (tool) helpt een werknemer bij het bemachtigen van een hypotheek. In het document vermeldt de werkgever onder meer inkomensgegevens, informatie over (het voortzetten van) het dienstverband en of er sprake is van een loonbeslag (tool). Uit cijfers van De Hypotheker en Florius blijkt dat een werkgever voor één hypotheekaanvraag de verklaring vaak twee á drie keer moet aanleveren, omdat hij de eerste versie onzorgvuldig of onvolledig invult. De hypotheekbranche wil dit onnodige oponthoud wegnemen. Er is daarom een pilot gestart die de werkgeversverklaring overbodig moet maken.

Digitalisering van hypotheekaanvraag

De proef houdt in dat een werknemer de mogelijkheid krijgt om via mijnuwv.nl gegevens over zijn loon en werkgever(s) op te halen. Dit digitale document vervangt de werkgeversverklaring. Op termijn zou de werknemer ook voor het aanleveren van de loonstrook een digitale werkwijze kunnen gebruiken. De proef is een initiatief van een aantal grote partijen uit de hypotheekbranche, maar beperkt zich in eerste instantie tot een kleine doelgroep. Blijkt het vereenvoudigde aanvraagproces aan te slaan, dan zullen meer hypothekers en klanten ervan kunnen profiteren.