Overzicht personeelsmaatregelen Prinsjesdag 2017

21 september 2017 | Door redactie

Op Prinsjesdag heeft het demissionaire kabinet de Rijksbegroting voor 2018 gepresenteerd. Hoewel het om een ‘beleidsarme’ begroting gaat, staan er toch interessante punten in voor werkgevers.

Werkgevers komen volgend jaar door de steeds krappere arbeidsmarkt in een (nog) lastigere positie. Het Centraal Planbureau verwacht dat dit in 2018 tot hogere loonkosten gaat leiden. Daarnaast zijn er een aantal andere ontwikkelingen op personeelsgebied waar werkgevers voor het komende jaar rekening mee moeten houden.

Premiekorting, pensioen en duurzame inzetbaarheid

Voor werkgevers is in ieder geval het volgende belangrijk:

No-riskpolis, minimumloon opdrachtnemers en kraamverlof

Andere veranderingen die in de begroting van SZW aan bod komen, zijn bijvoorbeeld de uitbreiding van de doelgroep voor de no-riskpolis en de betaling van het minimumloon aan opdrachtnemers. Verder is er € 60 miljoen vrijgemaakt voor de uitbreiding van het kraamverlof in 2019, ondanks dat het bijbehorende wetsvoorstel controversieel is verklaard. Het is nog niet duidelijk wat er met het kraamverlof gaat gebeuren.