VOG nodig voor stagiairs in de kinderopvang?

8 januari 2015 | Door redactie

Sinds 1 maart 2013 worden alle medewerkers in de kinderopvang continu gescreend. Dit houdt in dat er dagelijks wordt gekeken of de medewerkers nieuwe strafrechtelijke feiten hebben begaan. Stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers vallen in principe buiten deze continue screening, maar moeten wel over een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken.

Voor de continue screening wordt geput uit bestaande databases, zoals de polisadministratie van UWV. Omdat van uitzendkrachten en vrijwilligers nog geen gegevensbestanden beschikbaar zijn, vallen deze krachten vooralsnog buiten de continue screening. Zij moeten wel iedere twee jaar een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen. Ook de meeste stagiairs vallen buiten de continue screening, behalve diegenen die in de loonadministratie zijn opgenomen als medewerker: zij worden wel continu gescreend.

Stagiairs in kinderopvang hebben geldige VOG nodig

Stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers in de kinderopvang moeten wel allemaal beschikken over een geldige VOG. De VOG toont aan dat iemand geen strafbare feiten op zijn naam heeft staan die een belemmering vormen voor het werken in de kinderopvang. Op het moment dat de medewerker start met zijn werkzaamheden mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden.

Geen nieuwe VOG nodig voor BOL-student bij wisseling van stage

Als een BOL-student binnen een jaar van stageplek wisselt, hoeft hij geen nieuwe VOG aan te vragen. Een nieuwe VOG is wel nodig als de stagiair bij een andere kinderopvangorganisatie aan de slag gaat en de vorige stageverlener de opdrachtgever was van de VOG. Daarom is het handiger om de onderwijsinstelling aan te wijzen als opdrachtgever van de VOG. BBL-studenten moeten altijd een nieuwe VOG aanvragen als ze van werkplek wisselen. BBL-studenten zijn namelijk in dienst als werknemer bij de kinderopvangorganisatie.
Het is de bedoeling dat er vanaf 2016 een centraal register komt waarin iedereen staat die werkzaam is in de kinderopvang, bij peuterspeelzalen en in de gastouderopvang.