Werkgeversverklaring opstellen steeds minder vaak nodig

14 februari 2019 | Door redactie

Per 1 januari 2019 accepteren nog meer partijen een UWV-verzekeringsbericht als alternatief voor een werkgeversverklaring van een werknemer bij het aanvragen van een hypotheek. Dit scheelt voor veel werkgevers een hoop werk.

Steeds meer werknemers hoeven hun werkgever bij hypotheekaanvragen niet om een werkgeversverklaring (tool) te vragen, maar halen een digitaal document van mijnuwv.nl. Op basis van de zogenoemde Inkomensbepaling Loondienst kan een hypotheek veel sneller worden aangevraagd door de werknemer zelf, aangezien het voor werkgevers nogal wat tijd kost om een werkgeversverklaring op te stellen. Daarbij kan het nogal eens voorkomen dat een werkgeversverklaring opnieuw moet, bijvoorbeeld omdat een werkgever een gegeven, zoals een loonbeslag, vergeet te vermelden.

Steeds meer aanvragen zonder werkgeversverklaring

Het gebruik van dit alternatief voor de traditionele werkgeversverklaring is, na een succesvolle pilot, in november 2018 met 55% gestegen ten opzichte van september dat jaar. Dat kan komen doordat vorig jaar, net als in 2017, steeds meer banken een hypotheekaanvraag gebaseerd op de Inkomensbepaling Loondienst accepteren. Sinds 1 januari 2019 nemen ook steeds meer hypotheekadviseurs hier genoegen mee.

Op UWV loonhistorie uitgebreider

Een werknemer kan zijn historische loongegevens op een digitaal document – zijn UWV verzekeringsbericht – bij UWV opvragen. Hiermee is over een langere periode zijn inkomen berekend. Niet alle loononderdelen tellen mee voor de Inkomensbepaling Loondienst. Een auto van de zaak telt bijvoorbeeld niet mee, maar de werknemersbijdrage voor zijn pensioen wel.

Geen vervanging voor intentieverklaring

Voor sommige werknemers zal uw organisatie wel een werkgeversverklaring moeten blijven opstellen. Zo is er voor starters nog geen gemiddeld inkomen te halen uit hun werkverleden, omdat zij nog te kort deelnemen aan de arbeidsmarkt. En zoals een werkgever in een intentieverklaring (tool) kan aangeven of hij van plan is om het contract van een tijdelijke kracht te verlengen, zal zijn loonhistorie van UWV daar geen duidelijkheid over geven. Voor het aanvragen van een hypotheek is dit vaak wel cruciaal.