Personeelsdossier

Bij het in dienst treden van een nieuwe werknemer, is het belangrijk dat de werkgever een  personeelsdossier aanlegt. Het personeelsdossier is de plek om gegevens van de werknemer en de gemaakte afspraken te bewaren. Hierbij moet de werkgever zich houden aan verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een van deze verplichtingen is dat hij niet meer informatie in het personeelsdossier mag opnemen dan noodzakelijk is.

Uitgelicht

Vragen over: de AVG en het personeelsdossier

Nu de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 van toepassing is geworden, lopen werkgevers vaker tegen bepaalde...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 29-06-2018

Een compleet personeelsdossier opzetten

U bent verplicht om voor iedere werknemer vanaf de start van zijn dienstverband een personeelsdossier te maken en bij te houden....

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 06-08-2019

Werknemer heeft straks recht op kopie personeelsdossier...

Een werknemer kan bij zijn werkgever een verzoek indienen om de gegevens die in zijn personeelsdossier staan in te zien. Als een werknemer...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 06-03-2018

Hoelang moeten we beoordelingsverslagen bewaren?

We zijn onze personeelsdossiers aan het opschonen. Hoelang moeten we de verslagen van beoordelingsgesprekken bewaren?

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Recht op inzage van persoonsgegevens uit personeelsdossier

Personeelsdossier 4 minuten | 01-08-2021

Iedere werkgever verzamelt gegevens van zijn werknemers. Denk aan NAW-gegevens, een identiteitsbewijs, kopieën van arbeidsovereenkomsten, lo...

Let op de privacyregels bij het opslaan van werknemersgegevens

Privacy op het werk 4 minuten | 29-03-2019

Bij het opslaan van gegevens van werknemers in het personeelsdossier is het belangrijk om rekening te houden met de privacy van werknemers....

Infographics

Verschillende bewaartermijnen per onderwerp

Bewaarplicht Publicatiedatum 11-09-2020

Er bestaan verschillende bewaartermijnen per onderwerp, zoals loonbelastingverklaringen, onroerend goed en personeelsdossiers. Bekijk hier hoe lang welke documenten bewaard...

Personeelsdossier

Personeelsdossier Publicatiedatum 18-12-2019

In een personeelsdossier slaat de werkgever gegevens van een werknemer op. Zowel een papieren personeelsdossier als een digitaal personeelsdossier is mogelijk.

Financieel cv vragen

Personeelsdossier Publicatiedatum 14-08-2019

Uw organisatie kan van sollicitanten een financieel cv krijgen. Hier staat in of uw organisatie één of meer personeelssubsidies kan ontvangen. Het financieel...

Werkzaamheden voor indiensttreding

Werving en selectie Publicatiedatum 13-08-2019

Als een nieuwe werknemer zijn arbeidsovereenkomst heeft ondertekend en duidelijk is wanneer hij begint, moet een organisatie voor de indiensttreding diverse zaken regelen.

E-learning

AVG: privacyregels op en rond de werkvloer
Videocollege
20 minuten
21-12-2020
Doeltreffend personeelsbeleid voeren
Videocollege
15 minuten
17-07-2020

Vraag en antwoord

Wanneer moeten personeelsgegevens in de prullenbak?
Zodra een werknemer uit dienst is, kunt u zeker niet het hele personeelsdossier door de papierversnipperaar halen. Rond de gegevens van een werknemer heeft u met verschillende bewaartermijnen te maken.Zorg dat u weet wanneer u wat precies mag of moet weggooien! Want als u bij een controle... Lees het hele antwoord