Personeelsdossier

Bij het in dienst treden van een nieuwe werknemer, is het belangrijk dat de werkgever een  personeelsdossier aanlegt. Het personeelsdossier is de plek om gegevens van de werknemer en de gemaakte afspraken te bewaren. Hierbij moet de werkgever zich houden aan verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Een van deze verplichtingen is dat hij niet meer informatie in het personeelsdossier mag opnemen dan noodzakelijk is.

Nieuws

Wat als functioneringsverslag niet wordt ondertekend?

20-06-2023

Richting de zomervakantie houden veel leidinggevenden functioneringsgesprekken. Vaak leidt dat tot een functioneringsverslag, dat de werknem...

Welke verschillen zijn er tussen HR-systemen?

06-01-2023

Een HR-systeem kan de HR-processen in een organisatie verbeteren en het werk eenvoudiger maken. Op de markt van HR-softwaresystemen is er ve...

Werknemers hebben soms recht op vergetelheid

07-09-2022

De ondernemingsraad (OR) moet erop letten dat de werkgever zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens van werknemers. Zo mag de werkgever nie...

Ontslagverzoek afgewezen na positief beoordelingsbeleid

25-08-2022

Om een arbeidsovereenkomst te laten ontbinden wegens disfunctioneren, moet een werkgever de werknemer wel op de hoogte stellen van zijn disf...