Personeelsdossier

Bij het in dienst treden van een nieuwe werknemer, is het belangrijk dat de werkgever een  personeelsdossier aanlegt. Het personeelsdossier is de plek om gegevens van de werknemer en de gemaakte afspraken te bewaren. Hierbij moet de werkgever zich houden aan verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Een van deze verplichtingen is dat hij niet meer informatie in het personeelsdossier mag opnemen dan noodzakelijk is.

 

Hoe lang beoordelings- en functioneringsverslagen bewaren?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 06-01-2023

We zijn onze personeelsdossiers aan het opschonen. Hoe lang moeten we de verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken bewaren?

Goede dossieropbouw is essentieel bij disfunctioneren

Disfunctioneren 4 minuten | 28-03-2023

Kan ik afscheid nemen van een werknemer die slecht functioneert zonder een (goed) ontslagdossier? Deze vraag zal u niet onbekend zijn. Soms...

Recht op inzage van persoonsgegevens uit personeelsdossier

Personeelsdossier 4 minuten | 01-08-2021

Iedere werkgever verzamelt gegevens van zijn werknemers. Denk aan NAW-gegevens, een identiteitsbewijs, kopieën van arbeidsovereenkomsten, lo...

Let op de privacyregels bij het opslaan van werknemersgegevens

Privacy op het werk 4 minuten | 29-03-2019

Bij het opslaan van gegevens van werknemers in het personeelsdossier is het belangrijk om rekening te houden met de privacy van werknemers....

Financieel cv vragen

Personeelsdossier Publicatiedatum 16-03-2023

Een werkgever kan een financieel cv krijgen van een sollicitant. Hier staat in of de werkgever één of meer personeelssubsidies kan ontvangen, zoals een...

Werkzaamheden voor indiensttreding

Indiensttreding Publicatiedatum 29-08-2022

Als een nieuwe werknemer zijn arbeidsovereenkomst heeft ondertekend en duidelijk is wanneer hij begint, moet een organisatie voor de indiensttreding diverse zaken regelen.

Verschillende bewaartermijnen per onderwerp

Bewaarplicht Publicatiedatum 11-09-2020

Er bestaan verschillende bewaartermijnen per onderwerp, zoals loonbelastingverklaringen, onroerend goed en personeelsdossiers. Bekijk hier hoe lang welke documenten bewaard...

Personeelsdossier

Personeelsdossier Publicatiedatum 18-12-2019

In een personeelsdossier slaat de werkgever gegevens van een werknemer op. Zowel een papieren personeelsdossier als een digitaal personeelsdossier is mogelijk.

Heeft u een vraag over Personeelsdossier?

Jo Weerts
Jo Weerts
Trainer en presentator
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Personeelsdossier?

Jo Weerts
Jo Weerts
Trainer en presentator
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie