Personeelsdossier

Bij het in dienst treden van een nieuwe werknemer, is het belangrijk dat de werkgever een  personeelsdossier aanlegt. Het personeelsdossier is de plek om gegevens van de werknemer en de gemaakte afspraken te bewaren. Hierbij moet de werkgever zich houden aan verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een van deze verplichtingen is dat hij niet meer informatie in het personeelsdossier mag opnemen dan noodzakelijk is.

 

Wanneer moeten personeelsgegevens in de prullenbak?

Loonadministratie | Publicatiedatum 13-09-2021

Van werknemers moeten we van allerlei documenten in de administratie bewaren. Moeten we die ook nog bewaren als ze eenmaal uit dienst zijn?

Heeft de AVG iets veranderd aan de bewaartermijnen?

Bewaarplicht | Publicatiedatum 07-07-2021

Is er sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) iets veranderd aan de bewaartermijnen van verschillende gegevens?

Moeten we een verlopen ID-bewijs in de administratie vervangen?

Bewaarplicht | Publicatiedatum 02-12-2020

Is het nodig dat wij een nieuwe kopie van het identiteitsbewijs van een werknemer maken als het exemplaar waarvan we een kopie in de administratie hebben niet meer geldig...

Recht op inzage van persoonsgegevens uit personeelsdossier

Personeelsdossier 4 minuten | 01-08-2021

Iedere werkgever verzamelt gegevens van zijn werknemers. Denk aan NAW-gegevens, een identiteitsbewijs, kopieën van arbeidsovereenkomsten, lo...

Let op de privacyregels bij het opslaan van werknemersgegevens

Privacy op het werk 4 minuten | 29-03-2019

Bij het opslaan van gegevens van werknemers in het personeelsdossier is het belangrijk om rekening te houden met de privacy van werknemers....

Financieel cv vragen

Personeelsdossier Publicatiedatum 17-05-2022

Uw organisatie kan sinds 2019 een financieel cv krijgen van een sollicitant. Hier staat in of uw organisatie één of meer personeelssubsidies kan ontvangen,...

Verschillende bewaartermijnen per onderwerp

Bewaarplicht Publicatiedatum 11-09-2020

Er bestaan verschillende bewaartermijnen per onderwerp, zoals loonbelastingverklaringen, onroerend goed en personeelsdossiers. Bekijk hier hoe lang welke documenten bewaard...

Personeelsdossier

Personeelsdossier Publicatiedatum 18-12-2019

In een personeelsdossier slaat de werkgever gegevens van een werknemer op. Zowel een papieren personeelsdossier als een digitaal personeelsdossier is mogelijk.

Werkzaamheden voor indiensttreding

Werving en selectie Publicatiedatum 13-08-2019

Als een nieuwe werknemer zijn arbeidsovereenkomst heeft ondertekend en duidelijk is wanneer hij begint, moet een organisatie voor de indiensttreding diverse zaken regelen.

Heeft u een vraag over Personeelsdossier?

Michiel Appelhof
Michiel Appelhof
Advocaat
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Personeelsdossier?

Michiel Appelhof
Michiel Appelhof
Advocaat
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie