€ 10.000 subsidie om werknemers fit te houden

22 juli 2015 | Door redactie

Het Europees Sociaal Fonds heeft weer € 22 miljoen beschikbaar gesteld om werknemers lang en gezond aan het werk te houden: voor duurzame inzetbaarheid dus. Uw organisatie kan deze subsidie aanvragen van 19 oktober tot en met 13 november 2015.

De subsidie van het Europees Sociaal Fonds is onder andere bedoeld om werknemers te helpen om gezond aan het werk te blijven of om ze op tijd te laten omscholen. Minister Asscher liet onlangs via de Kamerbrief voortgang programma Duurzame Inzetbaarheid (pdf) aan de Tweede Kamer weten dat dit jaar hiervoor – net als vorig jaar – weer € 22 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Een organisatie die de subsidie aanvraagt, krijgt maximaal de helft van de projectkosten vergoed. De andere helft moet de organisatie zelf inleggen. Het maximale subsidiebedrag is € 10.000. In 2014 hebben 2.000 organisaties deelgenomen aan de subsidieregeling.

Aanmelden voor subsidie bij Agentschap SZW

De aanmelding voor de subsidie is geopend van 19 oktober tot en met 13 november 2015. Daarvoor kunt u straks terecht op agentschapszw.nl. Daar vindt u ook voorbeelden van projecten die subsidie hebben ontvangen.

Duurzame inzetbaarheid met de OR verhogen

Het is belangrijk dat uw organisatie zich nu al bezighoudt met de duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Door de verhoging van de AOW-leeftijd zullen werknemers steeds langer moeten doorwerken en door de snelle veranderingen in de arbeidsmarkt moeten zij zich ook snel kunnen aanpassen. Door nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, wordt de kans groter dat werknemers met plezier en in goede gezondheid aan het werk blijven. Uw OR kan zelf of in samenwerking met de arboprofessionals in de organisatie een voorstel doen voor een project om de duurzame inzetbaarheid te verhogen. Maar mogelijk heeft de bestuurder zelf een plan opgesteld. In dat geval kan uw instemmingsrecht van toepassing zijn, omdat het plan de arbeidsomstandigheden, het bevorderings- óf het opleidingsbeleid raakt (artikel 27 lid 1 WOR).