€ 6 miljard budget voor SDE+ najaarsronde 2018

19 juli 2018 | Door redactie

Heeft uw organisatie plannen om in 2018 in zonnepanelen, windmolens of andere duurzame energiebronnen te investeren, dan kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+). Voor het najaar van 2018 is onlangs het budget bepaald, namelijk € 6 miljard.

De minister heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de openstelling van de SDE+ voor het najaar 2018, de regeling zal in augustus gepubliceerd worden. U kunt vanaf dinsdag 2 oktober, 9.00 uur uw subsidieaanvraag indienen (tool). Een paar weken voor de openstelling van de regeling is het mogelijk om uw subsidieaanvraag in concept klaar te zetten in het eLoket op RVO.nl. De ronde sluit op 8 november om 17.00 uur. De najaarsronde is ten opzichte van de voorjaarsronde op enkele punten gewijzigd. De najaarsronde zal langer open zijn, de basisbedragen voor de categorieën Zon-PV worden lager en de warmtestaffel voor Biomassa ≥ 5 MWth wordt aangepast. 

Openstellingsfases, Zon-PV, Biomassa

De najaarsronde heeft drie fases. In de eerste twee weken kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal € 9 cent/kWh en €11 cent/kWh indienen. Vervolgens wordt de regeling vanaf 29 oktober ook opengesteld voor duurdere projecten tot € 13 cent/kWh. Er komt geen aparte categorie Zon-PV kleiner dan 100 kWp in de SDE+ najaarsronde 2018. De hogere kostprijs voor kleine systemen wordt gecompenseerd door de uitgespaarde kosten voor het eigen verbruik. Doordat de kostprijs voor Zon-PV dalend is, zijn de basisbedragen aangepast: 

  • Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp: 0,106 €/kWh (was in de voorjaarsronde 0,112) 
  • Zon-PV ≥ 1 MWp: 0,099 €/kWh (was in de voorjaarsronde 0,107).

Voor Grote ketels, vaste of vloeibare biomassa ≥ 5 MWth gaan de volgende warmtestaffels gelden:

  • een basisbedrag van 0,050 €/kWh voor maximaal 5.000 vollasturen en loopt verder af tot
  • een basisbedrag van 0,047 €/kWh voor maximaal 8.500 vollasturen.

Stimulering van duurzame energievoorziening

Met de SDE+ levert het ministerie van Economische Zaken een belangrijke bijdrage aan het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 2020 te realiseren en 16% hernieuwbare energie in 2023. De subsidie is bedoeld als stimulans voor duurzame energievoorziening bij zowel profit als non-profit organisaties, met uitzondering van de Rijksoverheid. Hierdoor worden organisaties aangemoedigd mee te helpen milieuproblemen aan te pakken of te voorkomen (tool). Uw organisatie kan subsidie aanvragen (tool) voor zogenoemde hernieuwbare energietechnieken, die zijn onderverdeeld in een aantal categorieën energiebronnen. Actuele informatie over de openstellingsronde SDE+ najaar 2018 en het eLoket vindt u via SDE.