€ 600 miljoen voor cofinanciering sectorplannen

15 augustus 2013 | Door redactie

De overheid stelt in de periode 2014-2015 € 600 miljoen beschikbaar voor de cofinanciering van sectorplannen. In het sociaal akkoord was afgesproken dat de sociale partners sectorplannen zouden opstellen om zo de werkloosheid te beperken. Vanaf 1 oktober kunnen de sociale partners hun sectorplannen indienen.

Het kabinet vindt het belangrijk dat sectoren zich inspannen om mensen aan het werk te helpen en houden. Zij stelt daarom samen met de sectoren plannen op die ervoor moeten zorgen dat banen behouden blijven. De helft van deze plannen financiert de overheid en de andere helft financieren de sectoren zelf. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moeten sectoren eerst een aanvraag indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als de aanvraag wordt toegekend, krijgen zij maximaal twee jaar lang subsidie voor de uitvoering van de plannen.

Behoud van oudere vakkrachten

De subsidie is vooral bedoeld om jongere mensen met bijvoorbeeld behulp van een stage aan het werk te helpen en met ontslag bedreigde werknemers aan een nieuwe baan te helpen. Het kabinet hoopt hiermee (een deel) van de gevolgen van de economische crisis op te vangen. Uit de Regeling cofinanciering sectorplannen (pdf) blijkt dat de sectorplannen betrekking moeten hebben op ten minste twee van de volgende thema’s:

  • aan het werk helpen en de begeleiding van jongeren;
  • behoud van oudere vakkrachten;
  • aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • mobiliteit en duurzame inzetbaarheid;
  • scholing;
  • van-werk-naar-werk begeleiding van werknemers binnen en buiten de eigen sector;
  • goed werkgeverschap en goed werknemerschap.