Aanvraagperiode SDE+ open tot 30 maart

10 maart 2017 | Door redactie

U kunt gebruikmaken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+) als uw organisatie investeert in zonnepanelen, windmolens of andere duurzame energiebronnen. De voorjaarsronde van deze subsidieregeling is staat nu open tot en met 30 maart. Het totaalbudget voor deze ronde is € 6 miljard.

Met de SDE+ levert het ministerie van Economische Zaken een belangrijke bijdrage aan het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 2020 te realiseren en 16% hernieuwbare energie in 2023. De SDE+regeling is bedoeld om subsidie (tool) aan te vragen voor zogenoemde hernieuwbare energie. Dat is energie die wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen, zoals aarde, zon en wind. Hierdoor worden organisaties aangemoedigd mee te helpen milieuproblemen aan te pakken of te voorkomen (tool). De regeling SDE+ maakt onderscheid tussen verschillende energiebronnen en voor de verschillende categorieën investeringen bestaan verschillende aanvraagrondes verdeeld in drie fases. Na deze voorjaarsronde zal het kabinet besluiten of ook voor de najaarsronde hetzelfde bedrag van € 6 miljard beschikbaar komt.

Uw aanvraag moet volledig zijn

Om in aanmerking te komen voor de SDE+ subsidie moet u ervoor zorgen dat uw aanvraag compleet en juist is. Dat betekent dat u op tijd alle bijlagen en vergunningen verzamelt en meestuurt. U moet onder andere de vergunningsaanvraag, de verleende omgevingsvergunning en een haalbaarheidsstudie indienen. Alleen als uw aanvraag volledig is, neemt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de subsidieaanvraag via het eLoket in behandeling.