Aanvraagperiode SDE+ subsidie start in maart

Investeert uw organisatie in 2016 in zonnepanelen, windmolens of andere duurzame energiebronnen, maak dan gebruik van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+). In maart openen er een aantal aanvraagrondes van deze regeling. Welke deadline op uw organisatie van toepassing is, hangt af van het type investering.

4 februari 2016 | Door redactie

Het ministerie van Economische Zaken wil met de SDE+ subsidie een duurzame energievoorziening stimuleren bij zowel profit als non-profit organisaties, met uitzondering van de Rijksoverheid. Dit jaar is er binnen de SDE+ subsidieregeling een budget van € 8 miljard beschikbaar gesteld om projecten (tool) te ondersteunen met subsidie. De regeling is bedoeld voor zogenoemde hernieuwbare energietechnieken, die zijn onderverdeeld in een aantal categorieën energiebronnen.

Er zijn een aantal categorieën investeringen

In de onderstaande tabel vindt u terug welke aanvraagperiode hoort bij de verschillende categorieën met investeringen. Hetzelfde geldt voor de fasering en opbouw van gas, zoals uit de tabel hieronder blijkt. In de eerste week kan uw organisatie alleen subsidie aanvragen voor projecten met technologieën in de groep elektriciteit en/of warmte. Het moet hierbij gaan om een basisbedrag van maximaal € 0,09/kWh. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de fasegrens van achtereenvolgens € 0,11/kWh, € 0,13/kWh en € 0,15/kWh. 

SDE+ subsidie