Aanvraagtermijn voor sectorplannen verlengd

5 juni 2015 | Door redactie

Onlangs maakte minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat van de € 600 miljoen die het kabinet voor de sectorplannen beschikbaar heeft gesteld, inmiddels € 424 miljoen is uitgegeven. Daarnaast is de derde aanvraagperiode met ruim drie maanden verlengd. Dit betekent dat uw organisatie nog tot 15 september een aanvraag kan indienen.

De werkloosheid laat weliswaar een daling zien, nog steeds voelen veel mensen de naweeën van de economische crisis. De sectorplannen hebben dan ook als doel mensen met behulp van scholing, leer-werkplekken en begeleiding aan een arbeidsplek te helpen.
Ook moeten de plannen ervoor zorgen dat werknemers aan de slag kunnen blijven. In het sociaal akkoord dat werkgevers en werknemers gezamenlijk hebben gesloten, zijn hierover afspraken gemaakt. Zowel organisaties als werknemers kunnen een sectorplan indienen. De helft van het benodigde budget wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar gesteld, de andere helft komt voor rekening van werkgevers en de vakbonden.

Sectorplannen om baanwisselingen te ondersteunen

Het derde aanvraagtijdvak is specifiek bedoeld voor plannen om baanwisselingen naar andere werkgevers tijdelijk te ondersteunen. De sectorplannen moeten er in dit geval aan bijdragen dat werklozen – maar ook werknemers voor wie ontslag dreigt – met behulp van bij-  en omscholing zicht hebben op een ‘kansrijk beroep’. Hiermee worden beroepen in sectoren en regio’s bedoeld waarin juist banen zijn ontstaan of vacatures moeilijk kunnen worden opgevuld. Voor het derde aanvraagtijdvak is in totaal € 150 miljoen beschikbaar voor sectorplannen.
Wilt u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor het indienen van een aanvraag? U vindt hier de voorwaarden op www.sectorplannen.nl.