Antwoorden op vragen over sectorplannen

9 september 2013 | Door redactie

Op 14 augustus 2013 is de regeling voor cofinanciering van sectorplannen gepubliceerd in de Staatscourant. Om de aanvragers van de subsidieregeling voor banenplannen zo goed mogelijk te informeren, is er ook een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd. Deze lijst wordt steeds bijgewerkt door Agentschap SZW.

Zoals u in het bericht ‘Menukaart cofinanciering sectorplannen bekend’ heeft kunnen lezen, is onlangs de lijst gepubliceerd met voorbeelden van plannen waarvoor sociale partners subsidie kunnen aanvragen. Voor de cofinanciering van plannen om regionale of sectorale knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen, trekt de overheid in totaal € 590 miljoen uit. Alleen samenwerkingsverbanden van minimaal één of meer werkgeversorganisaties en één of meer werknemersorganisaties kunnen subsidie aanvragen. De hoofdaanvrager kan een werknemersorganisatie, een werkgeversorganisatie, een O&O-fonds of een Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven zijn.

Lijst met vragen en antwoorden over subsidieregeling

Agentschap SZW heeft nu ook een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over de subsidieregeling gepubliceerd. De Q&A’s Regeling cofinanciering sectorplannen (pdf) wordt regelmatig geactualiseerd. Uit de lijst blijkt bijvoorbeeld dat intern gemaakte loonkosten, bijvoorbeeld voor scholing van ouderen of coaching van jongeren, kunnen worden opgevoerd als deel van de eigen financiering. De maatregelen waarvoor cofinanciering wordt aangevraagd, moeten namelijk voor minstens 50% worden gefinancierd uit eigen middelen. Binnenkort zal op de website van Agentschap SZW een handboek projectadministratie voor de regeling cofinanciering sectorplannen komen te staan.