Arbeidsproductiviteit stimuleren met subsidie

17 oktober 2011 | Door redactie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft als doel om de werkgelegenheid te stimuleren en de welvaartsverschillen tussen de EU-lidstaten weg te werken. Als u in uw organisatie aan de slag wilt met duurzame inzetbaarheid en een hogere arbeidsproductiviteit, kunt u nog tot 21 oktober een ESF-subsidie aanvragen.

Om de arbeidsproductiviteit te stimuleren stelt het ESF € 25,2 miljoen beschikbaar aan het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er zijn wel vaker subsidies beschikbaar gesteld door het ESF. Zo kon u vorig jaar oktober lezen in het bericht ‘Subsidie voor arbeidstijdenmanagement’ dat het ESF subsidies gaf voor het verbeteren en innoveren van de arbeidstijden.

Duurzame inzetbaarheid vergroten

Organisaties kunnen een subsidie van maximaal € 18.000 aanvragen voor projecten gericht op procesverbetering en het vergroten van de duurzame inzetbaarheid. Hierbij kunt u denken aan het bevorderen van gezond en veilig werken, arbeidsmobiliteit en zelfstandigheid op het werk. De subsidie kunt u gebruiken om een externe adviseur in te huren. Omdat de belangstelling zo groot is, is gekozen voor een korte aanvraagperiode. Bij te veel aanmeldingen wordt er geloot. U kunt uw aanvraag indienen via de website van het Agentschap SZW.