Bodem subsidiepot SDE+ nog lang niet in zicht

Nederlandse organisaties vragen minder subsidie aan voor groene energie dan er beschikbaar is. De € 6 miljard die voor het tweede halfjaar van dit jaar beschikbaar is voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+), komt waarschijnlijk niet helemaal op. Dat is een tegenvaller voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

15 oktober 2018 | Door redactie

SDE+ is een regeling die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzet om de productie van duurzame energie te stimuleren. Het gaat dan vooral om grootschalige projecten op het gebied van wind- en zonne-energie. Daarmee moet deze subsidie de omslag naar groene energie bespoedigen. Organisaties kunnen subsidie aanvragen (tool) voor zogenoemde hernieuwbare energietechnieken, die zijn onderverdeeld in een aantal categorieën energiebronnen. Actuele informatie over de openstellingsronde SDE+ najaar 2018 en het eLoket vindt u via SDE.

Minder windenergie- en biomassaprojecten.

De oorzaak van het lagere aantal aanvragen is een terugval in met name projecten voor windenergie en biomassa. Alleen de aanvragen voor zonne-energie zijn niet veel anders dan vorige subsidierondes. Als er minder wordt toegekend, wordt het lastiger voor Nederland om de duurzaamheidsdoelen te halen.

Voorjaarronde liep ook achter

Sinds 2 oktober is de najaarsronde van SDE+ opengesteld. Deze ronde loopt tot 8 november 2018. De voorjaarsronde van SDE+ bleef ook al achter bij het totale budget van € 6 miljard. Totaal werd voor € 5,3 miljard aangevraagd en voor ruim € 3,6 miljard aan aanvragen gehonoreerd.