Boete voor onterecht ontvangen van subsidie

14 juli 2011 | Door redactie

Ontvangt u een subsidie van de overheid, dan weet u dat u aan bepaalde subsidievoorwaarden moet voldoen. Voldoet uw organisatie om wat voor reden dan ook niet aan deze subsidievoorwaarden, dan kan de overheid de subsidie intrekken of terugbetaling met rente eisen. Een boete is nu niet mogelijk, maar als het aan minister De Jager van Financiën ligt, kan de overheid straks een boete uitdelen tot maximaal € 76.000.

De Jager heeft een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk moet maken om organisaties die de subsidievoorwaarden schenden, te beboeten. Door drie meldingsplichten in te stellen wil De Jager deze organisaties bij de kladden vatten. Een organisatie ontvangt een boete als:

  1. de gesubsidieerde activiteiten niet geheel zijn verricht volgens de afgesproken deadline;
  2. er voorschotten worden toegekend voor activiteiten die nog niet in gang zijn gezet;
  3. er aanwijzingen verzwegen worden over een gesubsidieerd project in het buitenland waarbij mogelijk sprake is van kinder- of dwangarbeid.

De boete die een organisatie hiervoor kan krijgen, kan oplopen tot € 76.000.

Boete voor overtreding subsidievoorwaarden geen verrassing

De maatregel hing al een tijdje in de lucht. Onder druk van de Raad van State en de Algemene Rekenkamer, is het wetsvoorstel tot stand gekomen. Bij het nieuwe systeem hoeven subsidie-uitgaven niet meer standaard verantwoord te worden. Maar worden er wel steekproeven gehouden. Als een organisatie dan in overtreding is, volgt er een boete.