Budget duurzame investeringssubsidie 2018 is 100 miljoen

15 december 2017 | Door redactie

Het budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in 2018 is € 100 miljoen. Met de ISDE stimuleert het kabinet duurzaam ondernemen en de aanschaf van kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare warmte.

Met de ISDE kunt u een tegemoetkoming krijgen bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling geldt zowel voor particulieren als voor zakelijke gebruikers. De rijksoverheid wil met deze subsidie (tool) bereiken dat Nederlandse huishoudens en organisaties minder gas gaan gebruiken en meer duurzame warmte. Dit is beter voor het milieu (tool), want het bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug.

Voorwaarden voor zakelijke gebruikers

Voor zakelijke gebruikers is eigenlijk de enige voorwaarde dat organisaties een geldig Kamer van Koophandel-nummer hebben. Verder kunnen naast ondernemingen, ook gemeenten, provincies gebruikmaken van de subsidie. Per apparaat geldt een ander subsidiebedrag. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten van RvO. Aanvragen voor de ronde van 2018 kunnen van 1 januari tot en met 31 december 2018 ingediend worden. De verwachting van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is dat het aantal aanvragen ook in 2018 groot zal zijn.