Denk aan de deadline voor de aanvraag SDE+

1 september 2017 | Door redactie

De openstelling voor najaarsronde van de regeling SDE+ nadert weer met rasse schreden. Voor u het weet is het 26 oktober 17.00 uur en bent u te laat. Als u een subsidieaanvraag wilt indienen, begin dan op tijd. Want bij succesvol subsidie aanvragen komt het nodige kijken.

Heeft uw organisatie plannen om in 2017 in zonnepanelen, windmolens of andere duurzame energiebronnen te investeren, dan kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE). U kunt vanaf dinsdag 3 oktober, 9.00 uur uw subsidieaanvraag indienen (tool). Een paar weken voor de openstelling van de regeling is het mogelijk om uw subsidieaanvraag in concept klaar te zetten in het eLoket op RVO.nl.  Voor het najaar van 2017 is het budget ook weer vastgesteld op € 6 miljard.

Stimulering van duurzame energievoorziening

Met de SDE+ levert het ministerie van Economische Zaken een belangrijke bijdrage aan het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 2020 te realiseren en 16% hernieuwbare energie in 2023. De subsidie is bedoeld als stimulans voor duurzame energievoorziening bij zowel profit als non-profit organisaties, met uitzondering van de Rijksoverheid. Hierdoor worden organisaties aangemoedigd mee te helpen milieuproblemen aan te pakken of te voorkomen (tool). Uw organisatie kan subsidie aanvragen (tool) voor zogenoemde hernieuwbare energietechnieken, die zijn onderverdeeld in een aantal categorieën energiebronnen. Actuele informatie over de openstellingsronde SDE+ najaar 2017 en het eLoket vindt u via SDE.