Eén uniforme methode voor loonwaardebepaling

15 maart 2021 | Door redactie

Nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat er geen verschillen meer bestaan tussen de methodes voor loonwaardebepaling en de betaalmomenten van loonkostensubsidie. De regeling en het besluit waarin dit is vastgelegd zijn gepubliceerd in het Staatsblad.

Nieuwe regels moeten zorgen voor een uniforme methode voor loonwaardebepaling en voor het gelijktrekken van het uitbetalingsmoment van loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet door gemeenten. De uniforme loonwaardebepaling is uitgewerkt in het onlangs gepubliceerde Besluit loonkostensubsidie Participatiewet 2021 (pdf) en de op dat besluit gebaseerde ministeriële Regeling loonkostensubsidie Participatiewet 2021 (pdf). Het moet hierdoor voor werkgevers eenvoudiger worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. De nieuwe regels gaan gelden vanaf 1 juli 2021. Eerder stonden het besluit en de regeling al open voor internetconsultatie

Landelijk uniforme methode

Alle loonwaardendeskundigen gebruiken vanaf 1 juli dezelfde methode. Werkgevers – vooral die werkgevers met werknemers uit verschillende arbeidsmarktregio’s in dienst – ondervonden hinder van de verschillen tussen de methodes bij het in dienst nemen en houden van mensen met een arbeidsbeperking. De verschillen zaten bijvoorbeeld in het proces om tot een loonwaarde te komen en er waren inhoudelijke verschillen. Bij de ene methode moest bijvoorbeeld de werkgever (en ook de werknemer) vragenlijsten invullen voordat de loonwaarde op de werkplek kon worden bepaald. Bij de andere methode werd de loonwaarde ter plekke bepaald zonder uitgebreide vragenlijsten vooraf. Dit moet tot het verleden gaan behoren met de nieuwe uniforme loonwaardebepaling. 

Nieuwe formule met eenduidige definities

Bij de loonwaardebepaling wordt de loonwaarde van werknemers met een arbeidsbeperking ten opzichte van werknemers zonder beperking gemeten en vastgesteld. Dit is onder meer van belang voor de eventueel te ontvangen loonkostensubsidie. In het besluit wordt toegelicht hoe de loonwaarde van de arbeidsbeperkte werknemer vanaf 1 juli zal worden bepaald. Hiervoor is een formule vastgesteld. UWV heeft aangegeven dat het de uniforme landelijke methode voor loonwaardebepaling ook in het kader van de Wajong gaat gebruiken.