ESF-subsidie voor inzetbaarheid van werkenden

12 augustus 2013 | Door redactie

De EU-lidstaten hebben overeenstemming bereikt over de subsidie die Nederland tot en met 2020 uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) ontvangt. Dat heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vóór het zomerreces aan de Tweede Kamer laten weten. Voor de periode 2014-2020 krijgt Nederland ongeveer € 450 miljoen uit het ESF.

Onlangs is in Europa overeenstemming bereikt over de toekenning van subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Voor de komende subsidietermijn, die loopt van 2014-2020, geldt dat de subsidie is bedoeld om de inzetbaarheid van werknemers te verbeteren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Slechts 20% van het ESF-budget is overigens bestemd voor de duurzame inzetbaarheid van werkenden. O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners, bedrijven en (overheids)instellingen kunnen in aanmerking komen voor het deel van het ESF-budget dat voor duurzame inzetbaarheid is bestemd. Ze kunnen de subsidie bijvoorbeeld gebruiken voor een betere beheersing van de Nederlandse taal op de werkvloer of om een centrum voor intersectorale scholing en mobiliteit op te richten.
De details over de aanvraagtermijn, het budgetplafond en de inhoudelijke beoordeling van de subsidieaanvragen verwacht de staatssecretaris later te kunnen geven.

Groot deel van ESF-budget naar gemeenten

Het grootste deel van het ESF-budget (70%) gaat naar gemeenten, die de subsidie uit het Europees Sociaal Fonds moeten gebruiken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een arbeidsbeperking, langdurig werklozen, schoolverlaters en ex-gedetineerden. Begin 2014 kunnen gemeenten de eerste aanvragen indienen voor de periode 2014-2015. De 35 arbeidsmarktregio’s moeten ieder een gemeente aanwijzen die als hoofdaanvrager optreedt.