Extra geld voor samenwerkingsproject met musea

29 november 2013 | Door redactie

Goed nieuws voor musea: minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt extra geld beschikbaar voor samenwerkingsprojecten tussen musea onderling en musea en andere culturele instellingen via de regeling Samenwerking Musea.

De regeling Samenwerking Musea, die is ondergebracht bij het Mondriaan Fonds, moet bijzondere vormen van samenwerking stimuleren, zoals de uitwisseling van collecties tussen(internationale) musea of een samenwerking tussen musea en een historische vereniging, natuurverenigingen, archieven of andere partijen met cultureel erfgoed. Op deze manier kunt u als museum op vernieuwende manieren publiek trekken en als culturele instelling uw kennis en eventuele collectie bij een nieuwe publiek brengen. De minister stelt de komende drie jaar hiervoor € 8 miljoen beschikbaar. 

Eerste deadline is 1 februari 2014

Via het Mondriaan Fonds kunt u een aanvraag indienen, waarvan de eerste van de zes deadlines per jaar 1 februari 2014 is. De volgende deadlines zijn 4 april, 30 mei, 1 augustus, 3 oktober en 28 november. De maximale bijdrage zal 40% van de projectkosten bedragen, die minimaal € 25.000 moeten bedragen. Uw project moet gericht zijn op één van de volgende gebieden:

  • publieksbereik door meer en/of nieuw publiek;
  • zichtbaarheid van uw collectie;
  • gedeelde en/of geborgde museale kennis;
  • rendabelere bedrijfsvoering door kostenreductie of omzetverhoging.
  • wetenschap;
  • digitale mogelijkheden.

U moet de bijdrage minstens twee maanden voor de ingangsdatum van het project aanvragen via het aanvraagformulier (pdf), inclusief bijlagen. Let op dat de behandeltermijn ongeveer drie maanden in beslag kan nemen.