Financiële steun voor scholing van flexkrachten

27 februari 2013 | Door redactie

Flexorganisaties kunnen bij de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) terecht voor EVC-trajecten, mentorvergoedingen en scholingsvouchers. STOOF ondersteunt flexorganisaties bij het ontwikkelen en opleiden van flexkrachten en vaste medewerkers om de arbeidsmarktpositie van flexkrachten te versterken.

Sinds eind januari stelt Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) 1.250 trajecten voor het behalen van een ervaringscertificaat (EVC), 3.000 mentorvergoedingen en 500 scholingsvouchers beschikbaar aan flexorganisaties die hun flexkrachten willen (bij)scholen. Alleen flexorganisaties die bijdragen aan het Sociaal Fonds Uitzendbranche kunnen gebruikmaken van de diensten van STOOF.

Financiële bijdrage bij EVC-trajecten

Als aan alle voorwaarden is voldaan, geeft STOOF een bijdrage van € 400 per EVC-traject. Flexorganisaties kunnen via een formulier maximaal 50 EVC-trajecten voor flexkrachten reserveren. Dit moet vóór 1 mei 2013 gebeuren. Op basis van het aantal reserveringen maakt STOOF uiterlijk 1 augustus 2013 bekend welke flexorganisaties financiële ondersteuning krijgen. Na toekenning moet de flexwerkgever per EVC-traject een aanvraagformulier invullen. Deze stuurt hij naar STOOF, samen met een kopie van de factuur van de EVC-aanbieder, een loonstrook van de flexkracht en het betalingsbewijs aan de EVC-aanbieder.

Steun voor flexorganisatie bij mentorschap

Als een flexwerkgever als mentor optreedt van de flexkracht en de opleidings- en begeleidingstaken draagt, kan de flexorganisatie bij STOOF een vergoeding voor de mentorbegeleiding van € 400 per flexkracht per jaar aanvragen. In 2013 stelt STOOF voor 3.000 BBL- en duale trajecten een mentorschapsvergoeding beschikbaar.

Scholingsvouchers voor flexkrachten

Om een leven lang leren bij flexkrachten te stimuleren, stelt STOOF ook scholingsvouchers beschikbaar. Flexkrachten kunnen zelf kiezen aan welke opleiding ze de voucher willen besteden. Als een flexorganisatie in aanmerking wil komen voor de vouchers, moet zij vóór 1 mei 2013 een reservering maken. Er kunnen maximaal 25 vouchers per flexorganisatie worden gereserveerd. De scholingsvouchers zijn na 13 mei 2013 te besteden.