Gewijzigde voorwaarden GBIO-subsidie van start

2 januari 2012 | Door redactie

Bij een nieuw jaar horen veranderingen. Om 2012 in te luiden, kunt u eens kijken naar de gewijzigde voorwaarden voor de GBIO-subsidie. De bijdrageregeling verschilt aanzienlijk van de regeling in 2011. Of uw ondernemingsraad in 2012 goedkoper uit is, hangt helemaal af van de grootte van uw OR.

Een belangrijke verandering is dat OR-leden aan het begin van hun zittingsperiode niet meer verplicht zijn om een maatwerkcursus van minimaal vijf dagdelen te volgen om in aanmerking te komen voor subsidie. Verder wordt er in 2012 per maatwerkcursus een bijdrage verstrekt van maar liefst € 520 per dagdeel – ongeacht het aantal deelnemers. Ook is de locatie niet langer bepalend voor de hoogte van de subsidie. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving blijft de maximumbijdrage van 50% voor scholingskosten en eventuele accommodatiekosten gewoon bestaan in 2012.
In OR Rendement nummer 11 las u op pagina 13 meer over de nieuwe voorwaarden voor de GBIO-subsidie (pdf). Daar staan ook rekenvoorbeelden om uw eventuele voordeel uit te rekenen.

Registreer uw OR bij het GBIO

Verder krijgen interne opleidingen het volle pond. Ook komen individuele coachingstrajecten in 2012 in aanmerking voor een bijdrage. Deze subsidie bedraagt € 70 per sessie, per dag. U komt natuurlijk alleen in aanmerking voor subsidie als u een opleiding volgt bij een erkend opleidingsinstituut. Houd er wel rekening mee dat uw OR moet zijn geregistreerd bij het GBIO om in aanmerking te komen voor de GBIO-bijdrage.

WOR-heffing afgeschaft per 1 januari 2013

Volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) is het systeem van de gesubsidieerde scholing niet meer effectief. Het draagvlak is de afgelopen jaren namelijk afgenomen. Om die reden wordt de WOR-heffing per 1 januari 2013 afgeschaft. Uw bestuurder draagt dit jaar dus voor het laatst 0,01% van de jaarlijkse loonsom af voor de WOR-heffing. Volgend jaar zult u eigen afspraken moeten maken met uw bestuurder over het scholingsbudget.

Gewijzigd op 3 januari 2012 om 16.49 uur.