Goed beslagen ten ijs komen bij de SDE+ voorjaarsronde

22 februari 2018 | Door redactie

Als organisaties hernieuwbare energie willen gaan produceren kunnen zij gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). In het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is de subsidieaanvraag vanaf 20 februari in concept klaar te zetten. Het officieel indienen van de aanvraag kan vanaf 13 maart 2018, 9 uur.

Met de SDE+ worden organisaties aangemoedigd mee te helpen om milieuproblemen aan te pakken of te voorkomen (tool). Door het verstrekken van subsidie levert het ministerie van Economische Zaken een belangrijke bijdrage aan het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 2020 te realiseren en 16% hernieuwbare energie in 2023. De subsidie is bedoeld als stimulans voor duurzame energievoorziening bij zowel profit- als non-profitorganisaties, met uitzondering van de Rijksoverheid.

Subidieaanvraag voor de voorjaarsronde indienen

De SDE+ richt zich op hernieuwbare energietechnieken. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon. Op de website van RVO zijn alle voorwaarden en categorieën uitgelegd. Totaal is er een subsidiepot van € 6 miljard beschikbaar voor het komend voorjaar. De periode om de subsidieaanvraag in te dienen (tool) loopt vanaf dinsdag 13 maart tot en met donderdag 5 april 2018. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Handleiding en haalbaarheidsstudie kunnen helpen

Om goed beslagen ten ijs te komen, heeft de RVO een Handleiding en het Model haalbaarheidsstudie SDE+ beschikbaar op mijnrvo.nl. Enig voorwerk wordt wel verwacht, want alleen complete aanvragen neemt de RVO in behandeling. Voor het eLoket is eHerkenning nodig. Voor een aanvraag voor SDE+ subsidie is een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 vereist.