Help het milieu en ontvang subsidie

18 juni 2012 | Door redactie

Het Eco-Innovatie programma ondersteunt projecten die gericht zijn op het toepassen van nieuwe innovatieve technieken, producten, diensten of ontwikkelingen op het gebied van eco-innovatie. De Europese Commissie heeft een bedrag van € 34,8 miljoen beschikbaar gesteld voor ondernemingen die nieuwe milieuprojecten op de markt willen brengen.

Heeft u een eco-innovatief idee die er op gericht is milieueffecten te voorkomen of terug te dringen of bijdragen aan een optimaal gebruik van middelen? Dan kunt u nu een aanvraag indienen. Agentschap NL helpt u aan de hand van drie stappen een projectidee te formuleren. Ook vindt u hier de gegevens waar u uw projectidee naartoe kunt mailen. Het Eco-Innovatie programma subsidieert geen onderzoeken. Dus wilt uw onderneming een aanvraag indienen, dan moet de onderzoeksfase al afgerond zijn. Ook moet u een prototype of pilot kunnen laten zien.

Uw onderneming kan zonder partner

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) krijgt voorrang bij het subsidiëren, maar andere ondernemingen zijn vrij om mee te doen. Er zijn wel een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen. Het project mag maximaal drie jaar duren en de kosten moeten tussen de € 500.000 en € 2 miljoen zitten. Daarnaast mogen alleen ondernemingen of personen die rechtspersoonlijkheid bezitten zich aanmelden en uw onderneming moet gevestigd zijn in een EU-land. Uw onderneming kan zonder partner deelnemen, maar Eco-Innovatie raadt internationale samenwerking toch wel aan.

Water

Er zijn vijf prioriteitsgebieden waar Eco-Innovatie zich op richt:

  • recycling van materialen;
  • duurzame bouwproducten;
  • de voedings- en dranksector;
  • water; en
  • groen ondernemerschap.