In 2017 meer geld voor SDE+ subsidie

9 december 2016 | Door redactie

Heeft uw organisatie plannen om in 2017 in zonnepanelen, windmolens of andere duurzame energiebronnen te investeren, dan kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+). Onlangs heeft het kabinet aangegeven in 2017 in totaal € 12 miljard beschikbaar te willen stellen.

Het kabinet stelt in maart 2017 een verplichtingenbudget open van € 6 miljard voor de voorjaarsronde van de SDE+ subsidieregeling. Het ministerie van Economische Zaken wil met de SDE+ subsidie een duurzame energievoorziening stimuleren bij zowel profit als non-profit organisaties, met uitzondering van de Rijksoverheid. Hierdoor worden organisaties aangemoedigd mee te helpen milieuproblemen aan te pakken of te voorkomen (tool). Uw organisatie kan subsidie aanvragen (tool) voor zogenoemde hernieuwbare energietechnieken, die zijn onderverdeeld in een aantal categorieën energiebronnen. 

Bedrag voor najaarsronde in het voorjaar bekend

De voorjaarsronde om deze subsidie aan te vragen zal lopen van 7 maart tot en met 30 maart. Na deze voorjaarsronde zal het kabinet besluiten of ook voor de najaarsronde hetzelfde bedrag van € 6 miljard beschikbaar komt. Met de SDE+ levert het ministerie van Economische Zaken een belangrijke bijdrage aan het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 2020 te realiseren en 16% hernieuwbare energie in 2023.