In cijfers: wijziging mkb-subsidie innovaties

Vanaf 11 april 2017 kunnen mkb-ondernemingen weer een subsidieaanvraag indienen voor de eerste drie onderdelen van de subsidieregeling mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Dit jaar zijn er echter een aantal belangrijke cijfermatige wijzigingen doorgevoerd.

23 maart 2017 | Door redactie

De MIT-regeling is in 2013 gestart, met als doel het bevorderen van innovatie (tool) bij het mkb. De MIT-regeling bestaat uit vier onderdelen, die in de onderstaande tabel zijn weergegeven. In deze tabel vindt u ook terug wanneer er een aanvraag kan worden ingediend. 

MIT.JPG

 


De belangrijkste cijfermatige wijzigingen op een rij

Ondernemingen die een subsidieaanvraag voor de MIT-regeling indienen, krijgen te maken met de volgende cijfermatige wijzigingen:

  • Het totaalbedrag van de aanvragen is de afgelopen jaren opgelopen van een bedrag van € 44 miljoen in 2014 naar € 87 miljoen in 2015 en € 112 miljoen in 2016. Dien de subsidieaanvraag op tijd in!
  • De Rijksoverheid werkt bij de uitvoering van de MIT-regeling samen met de provincies. Door deze samenwerking is het totale budget toegenomen van € 32 miljoen in 2014 naar € 55 miljoen in 2015.
  • De maximale verstrekte subsidiehoogte van de subsidie voor haalbaarheidsprojecten wordt in 2017 verlaagd van een bedrag van € 50.000 naar € 25.000.
  • Uit een recente evaluatie van de MIT-regeling is gebleken dat deze subsidieregeling een cruciale rol speelt in het slagen van het innovatieproject. Bij meer dan 84% van de projecten die niet voor de MIT-subsidie in aanmerking kwamen is het project achteraf gezien niet uitgevoerd zoals was gepland. Bij de overige 16% van de afgewezen subsidieaanvragen was dit wel het geval.

MIT mkb innovatie subsidie.JPG