In cijfers: wijziging mkb-subsidie innovaties

23 maart 2017 | Door redactie

Vanaf 11 april 2017 kunnen mkb-ondernemingen weer een subsidieaanvraag indienen voor de eerste drie onderdelen van de subsidieregeling mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Dit jaar zijn er echter een aantal belangrijke cijfermatige wijzigingen doorgevoerd.

De MIT-regeling is in 2013 gestart, met als doel het bevorderen van innovatie (tool) bij het mkb. De MIT-regeling bestaat uit vier onderdelen, die in de onderstaande tabel zijn weergegeven. In deze tabel vindt u ook terug wanneer er een aanvraag kan worden ingediend. 

MIT.JPG

 


De belangrijkste cijfermatige wijzigingen op een rij

Ondernemingen die een subsidieaanvraag voor de MIT-regeling indienen, krijgen te maken met de volgende cijfermatige wijzigingen:

  • Het totaalbedrag van de aanvragen is de afgelopen jaren opgelopen van een bedrag van € 44 miljoen in 2014 naar € 87 miljoen in 2015 en € 112 miljoen in 2016. Dien de subsidieaanvraag op tijd in!
  • De Rijksoverheid werkt bij de uitvoering van de MIT-regeling samen met de provincies. Door deze samenwerking is het totale budget toegenomen van € 32 miljoen in 2014 naar € 55 miljoen in 2015.
  • De maximale verstrekte subsidiehoogte van de subsidie voor haalbaarheidsprojecten wordt in 2017 verlaagd van een bedrag van € 50.000 naar € 25.000.
  • Uit een recente evaluatie van de MIT-regeling is gebleken dat deze subsidieregeling een cruciale rol speelt in het slagen van het innovatieproject. Bij meer dan 84% van de projecten die niet voor de MIT-subsidie in aanmerking kwamen is het project achteraf gezien niet uitgevoerd zoals was gepland. Bij de overige 16% van de afgewezen subsidieaanvragen was dit wel het geval.

MIT mkb innovatie subsidie.JPG