Innovatie Prestatie Contracten keren terug

12 maart 2015 | Door redactie

De Innovatie Prestatie Contracten-regeling bood mkb-ondernemingen tot 21 juni 2013 de mogelijkheid om aan een meerjarig innovatieproject te werken. Daarna stond deze faciliteit niet meer op zichzelf. Uit een recente Kamerbrief van minister Kamp van Economische Zaken blijkt dat deze subsidieregeling in zelfstandige vorm terugkeert.

Met Innovatieprestatiecontracten (IPC) konden mkb-ondernemingen subsidie krijgen als ze collectief een innovatietraject uitvoerden. Deze subsidieregeling werd in 2013 als op zichzelf staande subsidiemogelijkheid afgesloten. De regeling werd toen ondergebracht onder de MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Dit is een regeling die het voor mkb-ondernemingen mogelijk maakt om deel te nemen aan door de overheid gesubsidieerde en door de wetenschap georganiseerde innovatieprojecten.

Amendement voor overheidsinvestering aangenomen

Om nog meer innovatie binnen het mkb te ondersteunen is in het najaar een amendement ingediend voor een overheidsinvestering van € 20 miljoen. Het idee was om de totale investering via de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT), Innovatie Prestatie Contracten (IPC) en Small Business Innovation Research (SBIR) beschikbaar te stellen. Het amendement is aangenomen op 27 november 2014. Dit betekent dat er een nieuwe generieke IPC-regeling van kracht wordt. Uit een recente Kamerbrief blijkt hoe minister Kamp van Economische Zaken het budget zal verdelen:

  • MIT (€ 11 miljoen);
  • IPC (€ 6 miljoen); en
  • SBIR (€ 3 miljoen).

De nieuwe regeling is voor de zomer bekend

Uit de Kamerbrief van minister Kamp blijkt dat de overheid de IPC zal uitwerken in een nieuwe generieke subsidie regeling. Nog voor de zomer zal de minister deze regeling publiceren. Bij de uitwerking zal de minister nauw samenwerken met VNO-NCW en brancheorganisaties. Het budget verdeelt de minister over de jaren 2015 en 2016. Ieder jaar zal het budget dus € 3 miljoen bedragen. 

Dringende vragen over de IPC-regeling?

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de IPC-regeling, dan kunt u deze als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!