InnovatiefondsMKB+ helpt bij financiering

23 februari 2012 | Door redactie

Het innovatiefondsMKB+ is op 1 januari 2012 van start gegaan om innovatieve ondernemers te helpen bij de financiering. Dit fonds maakt het makkelijker voor ondernemers om aan financiering te komen. Zo kunnen ze sneller groeien en beschikbare kennis omzetten in innovatieve producten en diensten. In totaal stelt het fonds € 500 miljoen beschikbaar tot en met 2015.

Banken zien innovatieve ondernemers als risicogroep waardoor de financieringsvraag vaak wordt afgewezen. Zelfs investeerders die durfkapitaal beschikbaar stellen worden vaak weerhouden te investeren in markten waarvan risico’s moeilijker zijn in te schatten, zoals de markt voor hightech-producten. Het InnovatiefondsMKB+ verstrekt rechtstreeks kredieten aan ondernemers. Ook verstrekt zij kapitaal aan investeringsfondsen die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers. Het innovatiekrediet betreft directe financiering tot een derde van de kosten die met ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten gepaard gaat. Mislukt het project tijdens de ontwikkelingsfase, dan zet het InnovatiefondsMKB+ het krediet om in een subsidie. Voor dit jaar is € 95 miljoen beschikbaar gesteld aan innovatiekredieten.

Subsidie

Investeringsfondsen die willen investeren in jonge innovatieve ondernemers kunnen een subsidie krijgen van de overheid. De overheid heeft hiervoor een kapitaal van € 20 miljoen beschikbaar gesteld. Ook kan het InnovatiefondsMKB+ meefinancieren tot maximaal 50%. Voor private investeerders heeft de overheid € 4 miljoen beschikbaar gesteld. Echter is deze subsidie alleen bedoeld voor investeerders in sectoren van de creatieve industrie, zoals architectuur, mode, design, gaming en nieuwe media.

Groter dan MKB

Het InnovatiefondsMKB+ is niet alleen voor het midden- en kleinbedrijf, maar ook grotere ondernemers kunnen gebruik maken van het InnovatiefondsMKB+. Sinds begin dit jaar kunnen innovatieve ondernemers ook gebruik maken van het fonds bij kleinere projecten (€ 150.000).